Zřízena finanční policie

1. červenec 2004

Známá byrokratická zásada zní, že pokud se vyskytne problém, zřídí se k jeho řešení úřad nebo alespoň komise. Lépe to pak vypadá, jako že se tomu věnuje pozornost. Útvar odhalování nelegální výnosů a daňové kriminality, tedy finanční policie, který začne ode dneška pracovat v rámci ministerstva vnitra, je takovým novým úřadem k potírání starého jevu. Vláda vznik této instituce schválila loni v srpnu. Mluvilo se o ní několik let a byla obsažena v programovém prohlášení vlád ČSSD.

Už jen z logiky věci vyplývá, že pokud se tak dlouho stát bez podobné instituce obešel, jen stěží se bude hledat zdůvodnění k jejímu současnému zřízení. Znamená to snad, že dosud nebyly nelegální výnosy a daňová kriminalita dostatečně potírány? Nemá nový útvar být jen místem zřízení nových pracovních příležitostí pro ty, jejichž služeb už není třeba? Hovoří se o tom a pro ČTK to otevřeně řekl známý advokát Tomáš Sokol. Podle něj je jedním z důvodů zřízení nového úřadu rušení míst na celnicích.

Do nového úřadu by měli přijít propouštění celníci. Generální ředitelství cel to sice popírá, k finanční policii prý zatím odešel pouze jeden celník. K finanční policii přecházejí pracovníci odboru výnosů z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, zhruba padesát lidí. Dalších 250 pracovníků má být přijato na základě standardních postupů. Ze zhruba 1 100 uchazečů má být přijat jen každý pátý. Teprve potom nicméně bude možné říci, zda-li opravdu nedošlo k přesunu celníků. Ke slovům advokáta Sokola je totiž třeba dodat, že časová shoda rušení celnických míst a vzniku finanční policie může být poněkud nápadná.

Pokud tedy nejde o náhodu, má to ještě jednu pikantní příchuť. V minulosti i té zcela nedávné došlo k odhalení mnoha skandálních případů právě na celnicích. Ukázalo se v nich, že právě celnice jsou místem velkého pokušení státních zaměstnanců. Snaha mnoha dovozců zboží o co nejrychlejší a nejvýhodnější odbavení, spojená s nízkými platy celníků, se střetává v mnoha korupčních aférách. Nedávno byla dokonce odhalena celá organizovaná skupina celníků, která za úplatu vyřizovala rychlé odbavení. Řidiči dálkových kamiónů byli vesměs s jejich praxí obeznámeni a brali to už skoro jako samozřejmost.

Dohromady to dává závěr, že povolání celníka nemá v České republice právě nejlepší zvuk, byť samozřejmě se to netýká převážné většiny poctivých zaměstnanců. Těch několik příkladů ale stačilo dostatečně k diskreditaci této práce. Je proto velmi pikantní, že právě z jejich řad se mají ponejvíce rekrutovat zaměstnanci, pracující proti nelegálním výnosům.

Mluvčí pražského městského soudu si naproti tomu myslí, že tato instituce je obrovským přínosem a kritizují ji ti, jejichž hospodaření není průhledné. K odhalení složité majetkové trestné činnosti je potřeba kvalifikovaných lidí. Jenže je otázka, zda-li je kvůli tomu opravdu třeba zřizovat novou instituci. Navíc je velmi odvážné říci, že novou instituci kritizují jen potencionální zločinci. Opozice například kritizuje pravomoc úřadu nahlížet do daňových přiznání. Tuto pravomoc má přece hlavně daňový úřad a je to tedy on, který by mohl odhalit i případnou majetkovou trestnou činnost. Advokát Sokol ale míní, že to by bylo třeba posílit stávající instituce, například i tím, že by jejich pracovníci dostali vyšší platy. Těžko je možné chtít kvalifikovanou práci za tak malý plat, jaký je ve státní správě. Skuteční odborníci pak ze státních služeb odcházejí a vybaveni potřebnými znalostmi, mohou pak naopak začít radit, jak daňové zákony obcházet. Samo prolomení daňového tajemství nestačí, obzvláště ve světle uvedených personálních propojení.

Kritikové finanční policie skutečně nejsou jen ti, kteří se její činnosti obávají. Ale i ti, kteří se právem ptají, proč nestačí instituce stávající, pokud by lépe pracovaly. Už mnoho let se ukazuje, že daňové úniky jsou velké a stát si s nimi neví rady. Obě dvě sociálně demokratické vlády, zejména ta Zemanova, slibovaly dokonce, že právě z odhalených daňových úniků budou financovat své nákladné programy. Příliš se jim to zatím nedařilo. Uvidíme, zda-li tomu pomůže dosti účelové zřízení dalšího úřadu.

Spustit audio