"Znehybněné" bakterie požírají ftaláty

00945724.jpeg

Keramická deska osídlená unikátním kmenem bakterií je podle čínských vědců tím pravým nástrojem, který by mohl odpadní vody zbavovat ftalátů.

Estery kyseliny ftalové čili ftaláty se používají jako změkčovadla při výrobě plastů. Nerozkládají se nijak snadno a zůstávají v přírodních i odpadních vodách a v půdě. Jejich přítomnost vzbuzuje obavy, protože některé ftaláty jsou podezřívány z toxických a karcinogenních účinků. Vědci z Pekingské univerzity nyní oznámili, že se jim podařilo najít bakterii, která by ftaláty z odpadních vod mohla odstraňovat.

Bakterii vědci izolovali z kalu jedné čističky vod. Zjistili, že je schopná rozkládat látku di-n-butyl ftalát, která se ve vodách vyskytuje nejčastěji. Mikroba kultivovali v prostředí, kde jediný zdroj uhlíku představovaly právě ftaláty. Získali tak kmen, který ftaláty rychle metabolizuje a převádí na sloučeniny, které dokážou zpracovat běžné druhy bakterií.

Efektivitu vypěstovaných bakterií zvýšilo jejich zabudování do jakéhosi úlu - keramické desky s mikroskopickými komůrkami, ve kterých jsou bakterie fixované. "Úl" s bakteriemi během dvou dnů koncentraci ftalátů v odpadní vodě snížil ze 100 mg/l na pouhých 0,1 mg/l. Bakterie, které ve vodě volně plavaly, na stejný výkon potřebovaly dvakrát tolik času.

Objev popisuje článek v časopise International Journal of Environment and Pollution.