Záchrana zámku za minutu dvanáct

23. srpen 2015

Zámek v Kanicích patrně brzy zmizí ze seznamu nejohroženějších památek. Získal nového majitele, který se s dobrovolníky rozhodli památku zachránit. Národní památkový ústav ocenil plány nominací na cenu Patrimonium pro futuro.

Zámek v Kanicích byl vystavěný na zbytcích gotické tvrze a tvoří dominantu vesnické památkové zóny. Jde o čtyřkřídlý renesančně – barokní objekt s barokní kaplí z roku 1765. Průběh prací ve vysílání ČRo Plus představil nominovaný ing. Petr Frolík, který objekt po částech vykoupil a společně s přáteli postupně začal opravovat.

V písemných pramenech se Kanice objevují od roku 1325 ve spojení s Depoldem z Rýzmburka, po kterém je dnes zámek také pojmenován. Tvrz v Kanicích byla v majetku mnoha rodů, zmínit můžeme Kanické z Čachrova, kteří zde žili po 300 let a tvrz proměnili v zámek. Mezi významné rody, kteří zasáhly do stavební historie památky, patří také Černínové, Škodové a poslední majitelé Pergerové, který vedle zámku vybudovali lihovar, pivovar a velkostatek. Sídlem šlechty byly Kanice až do roku 1945. V době socialismu byl areál proměněn v dětský domov, což si vyžádalo řadu necitlivých stavebních zásahů. Největší devastace přitom přišla až v posledních 30 letech.

Zámek zůstal vyrabovaný a poničený tak, že se ocitl na seznamu nejohroženějších památek. V loňském roce byla zahájena jeho obnova. Dosud se podařilo udělat dešťové svody, zbavit zámek náletového porostu, aby mohl začít vysychat a obnovou prochází také střecha. Práce provádějí dobrovolníci ve svém volném čase, dosud se jich zapojilo kolem dvaceti. Větší opravy jsou placeny z vlastních zdrojů, případně darů a dotací. Cílem projektu obnovy je příprava expozice Smíření, která bude popisovat události související s 2. světovou válkou a odsunem Němců. Tento moment se dotkl také posledního šlechtického vlastníka zámku – Rudolfa von Pergera, který zemřel krátce po válce. Slovy Petra Frolíka: „Věřím, že jsou to věci, které by neměly být zapomenuty, ale odpuštěny. K tomuto závěru bychom rádi návštěvníka expozice dovedli a přispěli tak k opravdovému a hlubokému odpuštění mezi Čechy a Němci.“

Zámek v Kanicích

Můžete se zapojit

Projekt obnovy zámku Depold v Kanicích můžete podpořit hned v několika oblastech. V současné době začínají přípravy expozice, pro které Petr Frolík shání dokumenty a předměty, které by bylo možné vystavit a dokreslit tak příběh smíření. Kontakt najdete na webu zámku. Současně můžete projekt obnovy podpořit také svým hlasem na webu Národního památkového ústavu.

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví ve čtyřech základních kategoriích. Vítěze vybere speciální komise a představí v září letošního roku. V letošním roce se můžete poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost poslat hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představujeme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie. Nutno připomenout, že pro svou volbu máte pouze jediný hlas.

Dosud jsme v seriálu představili:
Rekonstrukci hřbitovní kaple sv. Kříže v článku Slavonická hřbitovní kaple
Rekonstrukci sušárny chmele v Odrlicích v článku Unikát v zemi milovníků piva
Restaurátorský zásah na středověkých malbách v článku Kostel sv. archanděla Michaela v Hrozové
Práce v bývalém klášteře klarisek a minoritů v Českém Krumlově v článku Strop z časů Karla IV.
Restaurování mlynářské technologie v článku Ve světě mlynářů
Restaurátorské práce v Horní synagoze v článku Nový lesk svatostánku v Mikulově
Restaurování domu a nová expozice v Bílovci v článku Překvapení úřednického domu v Bílovci
Archeologické objevy v Tasově v článku Ve jménu Tasovců
Rekonstrukci oltáře v kostele v Jalubí v článku Nový lesk oltáře v Jalubí
Zámek ve Světlé nad Sázavou v článku Není pokoje na tomto světě
Sousedský spolek Merboltice v článku Kouzlo podstávkových domů
Nástěnné malby v opatském bytě kláštera v Teplé v článku Stopy antiky v Čechách
Knihu Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 v článku Neznámé Sokolovsko
Hrad Lukov v článku Objev, na který se čekalo přes 30 let
Podsíňový poloroubený dům v Radimi v článku Když vítězí víra v dobrou věc
Obraz sv. Jana Nepomuckého v článku Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově
Expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v článku Vývoj země očima regionu

Zámek v Kanicích
autor: Adriana Krobová
Spustit audio