Vznikla Česká asociace orální historie

29. leden 2007

Na začátku letošního roku proběhlo v Praze ustavující valné shromáždění České asociace orální historie. Asociace má sdružovat zájemce o orální historii a dohlížet na dodržování pravidel, která by měla zabránit zneužití této stále populárnější výzkumné metody.

Za vznikem asociace stojí Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, tedy vědecká instituce zaměřená na výzkum a interpretaci dějin prostřednictvím metod orální historie. Asociace však chce jít ještě dál a vytvořit metodická pravidla a návody pro využití orální historie ve vědeckém výzkumu. A to není vůbec jednoduchý úkol. Sama metoda orální historie má totiž mnoho příznivců, ale i mnoho odpůrců, kteří ji nepovažují za dostatečně věrohodnou. Připomeňme si, v čem jsou pozitiva a negativa této metody z pohledu vedoucího Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV, doktora Miroslava Vaňka.

Doktor Miroslav Vaněk je čerstvý předseda České asociace orální historie. Právě na ustavujícím valném shromáždění byly voleni představitelé užšího vedení. Předsedkyní revizní komise se stala Hana Pelikánová, studentka obecné antropologie na Fakultě humanitních studií UK. V následujícím rozhovoru hovoří o tom, kdo se může stát členem asociace.

Logo

Asociace má v současné době 90 členů, z toho je 20 vědeckých ústavů a 70 jednotlivců, mezi kterými jsou historikové, antropologové či etnologové. Jedním z nových členů asociace je také Jitka Svobodová, studentka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Nejznámější dosavadní výsledek Centra orální historie je projekt "Politické elity a disent v období normalizace", z něhož vznikly dva svazky rozhovorů s názvem "Vítězové?" a "Poražení?" a jejich vědecké analýzy byly shrnuty v knize "Mocní? a bezmocní?", o které jsme už hovořili i v magazínu Zrcadlo.

I když České asociace orální historie vznikla před několika týdny, už teď plánuje, že se bude na mezinárodní konferenci orální historie v roce 2008 v Mexiku ucházet o pořádatelství následující konference v roce 2010 v České republice.

Zvukovou podobu tohoto příspěvku naleznete také v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 26. ledna 2007.

autor: Naďa Reviláková
Spustit audio