Vyšehořovice: Tajemství skryté v bývalém JZD

4. září 2015
Vyšehořovice na počátku roku 2009

Na první pohled jsou Vyšehořovice malou středočeskou obcí. Pozornější návštěvníci zde mohou objevit hned několik pozoruhodných památek. Tou největší jsou pozůstatky tvrze…

Příběh Vyšehořovické tvrze, která byla v restitucích vrácena paní Libuši Linhartové, sledujeme už několik let. V podstatě ji můžeme vnímat jako vzorový příklad péče o naše památky. Tvrz totiž nepotkal osud mnoha jiných zákonem chráněných objektů, které po svěření do péče pouze chátrají, ale právě naopak. Přesvědčit se můžete v našich fotogaleriích. Poprvé jsme se tvrzi věnovali v seriálu Putování po stopách středověkých hradů a tvrzí středních Čech v roce 2009 Tajemství skryté v bývalém JZD. Další setkání patřilo každoroční slavnosti, minulosti i legendám v roce 2010 v hodinovém pořadu Na soukromé tvrzi. Vrátili jsme se také v roce 2011 s článkem Po schodech, které nikam nevedou. Na tvrzi se pracovalo také v roce 2012, jak dokresluje článek Fénix ve světě památek.

Vyšehořovice na počátku roku 2009

Vyšehořovice v písemných pramenech
Vyšehořovice neschází ani v knize Hrady, zámky a tvrze království Českého. V tomto případě však August Sedláček udělal několik změn proti skutečnosti. Při poplužném dvoře ve Vyšehořevicích nacházejí se ještě dosti veliké zříceniny bývalé tvrze. Z venčí ani nevyhlížejí, jakoby to bývala tvrz. Viděti jest čtverhran tři patra vysoký, jenž má až do druhého poschodí čtverhranatá okna a nejvýše ovální. Když se od východní strany klenutým průjezdem dovnitř vejde, viděti jest, že ty vysoké zdi byly prvotně venkovskými zdmi. V minulém století byly tu také zříceniny čtverhranaté věže, z níž tři strany až do třetího poschodí vynikaly. Dneska již nelze poznati, kde věž a ostatní stavení se nacházely, protože vnitřní prostora vybouráváním a přestavováním měněna. Zřízena jsou tu totiž všelijaká hospodářská stavení, která se o zdi opírají. Pozoruhodné je, že okolo tvrze hradeb a příkopů nebylo."

Vyšehořovice na počátku roku 2009

Dnes už naše znalosti o Vyšehořovicích vypadají jinak. Nejen, že víme o příkopu a hradbách, ale na nádvoří si můžete prohlédnout i základy čtverhranné věže, která zde stála. Soustavná péče o památku umožnila odhalit cisternu na vodu ve sklepení starého paláce, která se opět plní vodou. Při stabilizaci druhého paláce a jeho čištění od sutin byla odhalena černá kuchyně i stopy po dávném požáru.

Vyšehořovice v listopadu 2012

Život samotné obce přitom začal ještě daleko dřív. Podle Augusta Sedláčka se musíme vrátit až do 12. století: "Vyšehořevice ves stály již 1178. Tehdá kníže Soběslav daroval tu popluží kostelu Vyšehradskému. Jak se zdá založila tu kapitola téhož kostela farní kostel a držela proto jeho podací ještě v patnáctém století. Ostatek byl vladyčím statkem, který držel za krále Jana Havel. Syn jeho Budislav vyskytuje se v létech 1335-1339 jako veřejný notář a léta 1346 obdržel od papeže kanovnictví v Olomouci. Později byl kanovníkem u sv. Víta, od roku 1363 také sakristou a zemřel léta 1368."

Vyšehořovice v listopadu 2012

Z luxusního sídla JZD
Tvrz ve Vyšehořovicích dodnes dokládá svůj dávný luxus mistrovskou kamenickou prací. Život v jejím areálu nikdy neustal, ale svůj význam postupně ztratila. Z rezidence se stalo hospodářské stavení, které v dalších pramenech bylo zmiňováno už jen jako součást panství. Nakonec ve zdejším areálu působilo JZD, které tvrz využívalo jako skladiště nepotřebného odpadu. Tato kapitola už je díky oddanosti současné majitelky a jejích přátel naštěstí minulostí.

Vyšehořovice v listopadu 2012

V příštím pokračování seriálu, kterým připomínáme práci prof. Tomáše Durdíka, se vypravíme na Zbořený Kostelec.

Spustit audio
autor: Adriana Krobová