Ve sporu o policejní jednotky může jít o hodně

19. prosinec 2000

Zemanovy samolibé hrátky kolem výměny ministrů, jakkoli nedůstojné vzhledem k veřejnosti a především k sociální demokracii, přinesly v posledních týdnech jedno nesporné positivum: někteří sesazovaní ministři se netají tím, že pohár jejich trpělivosti přetéká a začínají mluvit otevřeněji.

Jaroslav Bašta a Václav Grulich uvedli v nedělní debatě ČT řadu zjištění alarmujícího charakteru. Týkala se Služby pro odhalování korupce a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, dvou špičkových oddělení kriminální policie ČR. Jejich společným jmenovatelem bylo nepřímé, avšak zjevné podezření, že se premiér Zeman dostal do vleku našeptávačů z řad lidí, "kteří jsou propojeni s minulým režimem nebo museli odejít od policie a mají revanšistické nálady".

Jednoho takového člověka Václav Grulich konkrétně označil, i když jej nejmenoval: externím poradcem v Zemanově týmu je podle jeho slov bývalý vysoký policejní důstojník z krajské správy v Ostravě, kterého list Právo identifikoval jako někdejšího šéfa severomoravské zásahové jednotky policie Vladimíra Ustyanoviče. Zemanovi nyní tento poradce údajně "vypracovává hodnocení na postupy". Dodejme, že Miloš Zeman potvrdil Ustyanovičovu přítomnost ve svém týmu externích poradců, avšak prohlásil, že od něj zatím žádnou expertýzu nedostal ani se podle jeho názorů nerozhodoval.

To ale zcela jistě neplatí o hlavním Zemanově poradci, kterým je někdejší vysoký komunistický funkcionář Miroslav Šlouf. Podle Grulichova vyjádření v rozhovoru s prezidentem Havlem i později na veřejnosti se Šlouf snažil zasahovat do personálního obsazení policie. Šlo očividně o to, že mělo být vyměněno vedení obou speciálních útvarů, což ministr vnitra - zjednodušeně řešeno,- očividně nedokázal zajistit.

Proti řediteli Služby pro odhalování korupce, bylo vedeno vyšetřování kvůli podezření z manipulace s počítačem, které se ale doposud neprokázalo. Do ztracena vyzněly i případy několika stíhaných detektivů z Útvaru pro potírání organizovaného zločinu. Policejní inspekce, která podezření trestné činnosti uvnitř policie šetří, je nicméně zavalena tucty anonymních udání, jimiž se musí zabývat. V obavě z paralyzování kriminalistických útvarů požádal před časem prezident Havel BIS o pátrání v této věci.

Jedním z mála faktů, které každopádně konstatovat lze, je rozdílné hodnocení práce těchto klíčových policejních složek ze strany ústavních činitelů: zatímco premiér Zeman hodnotil práci obou útvarů skepticky, ministr vnitra Grulich a prezident Havel měli opačný názor. Týdeník Respekt cituje v této souvislosti novou šéfku místní pobočky FBI, která považuje české kriminalisty, specializované na boj s mezinárodním zločinem, ze "jedny z nejlepších ve východní a střední Evropě".

Také Grulich s policejním prezidentem Kolářem přešli mezitím do ofensivy a prezentovali na tiskové konferenci výsledky, které obě služby loni odvedly: podle statistik stíhaných a vyřešených případů se jejich práce zlepšila o 20 až 30 procent. Na místě je otázka, zda někomu nezačínají úspěchy tohoto druhu vadit. Podezření, že je na policejní služby činěn politický nátlak, vyslovil v uplynulých dnech otevřeně prezident Václav Havel. Místopředseda ČSSD Škromach sice v neděli kontroval temnou narážkou, že se akce "čisté ruce" prý zřejmě začíná dotýkat prezidentova okolí, mezitím se ale za tento svůj nepodložený výrok prezidentovi omluvil jak veřejně, tak v osobním dopise.

Přičteme-li k tomu všemu skutečnost, že po Baštově nahrazení nezkušeným a Zemanovi oddaným ministrem Březinou má dozor nad tajnými službami převzít premiér a potažmo jeho poradci, dostává mozaika současného boje o vliv na policejní složky zřetelnější obrysy. Logická se pak jeví i snaha prezidenta vnést do celé záležitosti jasno za pomoci BIS. Zásadní otázkou totiž bezpochyby je, zda se kriminalisté, odhalující organizovaný zločin a korupci, dostali pod politický nátlak teprve v posledních měsících, anebo pod ním jsou po celou dobu své existence.

Že je správný druhý předpoklad, tomu by nasvědčovala Grulichova slova o jeho údajné snaze zreformovat policii tak, aby stála na vlastních nohou co do řízení i financí, a byla sice kontrolována civilními orgány, avšak bez politického vměšování. Tento proces není zdaleka u konce, nýbrž vstupuje naopak do ožehavé fáze, kdy by pravomoci měly být z centra delegovány na krajské správy policie. Řídit a koordinovat to všechno bude, spolu s policejním prezidentem, ministr vnitra. V pátek se dozvíme, zda se i nadále bude jmenovat Václav Grulich.

Spustit audio

Více z pořadu