V povodňové situaci nebezpečí trvá

15. srpen 2002

Ačkoli v hlavním městě Praze už od čtvrtečního rána konečně začala klesat hladina rozvodněné Vltavy a současně je pravidelně zaznamenáván pokles i v povodí Berounky a Sázavy a dá se říci, že tyto asi nejrozsáhlejší povodně v Čechách v lidské paměti mají většinou už za sebou obyvatelé na jihu republiky, nebezpečná situace dosud trvá. Ohrožena je velká část našeho území, zejména na Severu Čech, kde se kulminace toku Labe očekává až v pátek odpoledne.

Stav ohrožení na většině míst proto zatím nebyl odvolán a jak zdůrazňují odpovědní činitelé, evakuovaní lidé by se neměli snažit o co nejrychlejší návrat do svých domovů. Ministr vnitra Gross z tohoto důvodu vyzval občany k větší "disciplinovanosti" a informoval o nebezpečí, které jim dosud hrozí v zaplavených oblastech. Podotkl například, že zatopené domy budou muset nejprve důkladně prohlédnout statici a hygienici, kteří teprve mohou povolit bezpečný návrat jejich obyvatel.

Že podobná varování úředních činitelů bychom neměli považovat jen za nějaké malicherné prodlužování útrap lidí, které zasáhla povodeň, se názorně potvrdilo už ve čtvrtek před polednem, když se náhle zřítil jeden ze zatopených domů v Praze Karlíně. Jednalo se sice o vyklizený dům, určený k demolici, v němž údajně nikdo bydlel, ale přesto si záchranáři nebyli v první chvíli jisti, zda pod troskami někdo nepřišel o život. Mnozí obyvatelé Karlína a dalších zatopených míst předtím totiž odmítali výzvy k upuštění svých domovů a domnívali se, že je povodeň nezasáhne. Nedovedli si něco takového představit a záchranáři je pak museli odvážet na lodích...

Pohled do ulice Na Předmostí

Hygienik hl. města Prahy dr. Vladimír Polanecký vydal ve čtvrtek další pokyny pro obyvatele zaplavených území. Některé zde stojí za to citovat:
1) Nevstupovat zbytečně do záplavové vody pro možnost kontaminace splaškovými vodami, zdechlinami a toxickými látkami. Uhynulých zvířat se nedotýkáme.
2) Používat k pití a omývání pouze balené vody nebo vody z cisteren na suchých místech, které přistavuje Magistrát.
3) Při vyklízecích pracích, s ohledem na možnost nákazy ... zásadně používat gumové rukavice, holinky a pracovní oděv.
4) Veškeré zaplavené potraviny odevzdat k likvidaci. Zabalené ošetřit desinfekčními prostředky a opláchnout pitnou vodou. Zatopené studny ale až do laboratorního vyšetření nepoužívat ani k zalévání. Tolik pokyny pražského hygienika.

Paniku ve čtvrtek málem vyvolala zpráva, že ze zatopené chemické továrny v Neratovicích uniká jedovatý chlór. Radnice hned vyhlásila chemický poplach pomocí tlampačů a sirén, ale hasičům se pak podařilo zjistit, že množství unikajícího jedovatého plynu není životu nebezpečné. "Koncentrace chlóru v bezprostředním okolí úniku jsou malé, ale plyn je cítit," řekl přednosta okresního úřadu s tím, že se nadále hledá způsob, jak odstranit příčinu havárie. Evakuace obyvatel ale nebyla vyloučena.

Je zřejmé, že Česká republika se bude vyrovnávat s následky letošní obrovské povodně ještě dlouho a že občanům v této době hrozí značné nebezpečí. Je proto namístě vždy zachovávat rozvahu a postupovat opravdu velmi obezřetně.

rse@rozhlas.cz

autor: Jan Bednář
Spustit audio