Tichý společník Karel Řezníček (1845 - 1914)

24. září 2010

O cestě kolem světa, kterou podnikl v letech 1893-4 Josef Kořenský, se tehdy dověděla celá česká kulturní obec a ještě léta poté byl Josef Kořenský znám jako "ten, který podnikl cestu kolem světa". I posluchači a čtenáři Rádia Leonardo se již s postavou Josefa Kořenského seznámili. Ale všude byla jenom zmínka, že tuto cestu podnikl se svým přítelem Karlem Řezníčkem. Ale kdo tento opomíjený společník byl?

Karel Řezníček se narodil 7.5.1845 v obci Navarov v severních Čechách. Záhy se ale rodina přestěhovala do Hrubé Skály - Podskalí, kde se otec Jan Řezníček (1801-1887) stal nájemcem pivovaru, jehož vlastníkem byl baron Ehrenthal. Karel zde prožil dětství, pak vystudoval reálku v Liberci a německou techniku v Praze, obor sladovnictví. Potom se také stal v hruboskalském pivovaru sládkem.

Po smrti rodičů (oba zemřeli v témže roce 1887) postoupil nájem pivovaru svému bratru Janovi a sám hospodařil na statku v Kbelnici u Jičína, který zdědil po otci. Zde se nejvíce věnoval ovocnářství, založil vzorové sady a zahrady a ze své usedlosti učinil oblíbené výletní místo pro obyvatele Jičína. Na svém pozemku také založil hřbitov vojáků padlých r.1866 v bitvě u Jičína. Věnoval se i podpoře stavebnictví - v Turnově financoval stavbu dvou hotelů, vybudoval rodinnou hrobku na lesním hřbitově v Hrubé Skále, v r.1901 započal se stavbou rodinné vily v Žantově pod Hrubou Skálou podle projektu známého architekta Jana Vejrycha. V tomto domě prožil poslední desetiletí svého života a zde také 1.7.1914 zemřel. To je životopis podnikavého a dobročinného muže, ale byl by celkem nezajímavý, kdyby. Kdyby se v lázních Sedmihorky neseznámil s Josefem Kořenským.

Sedmihorky byly od 2. poloviny 19.století módními lázněmi. Navštěvovala je celá řada osobností: historik Josef Pekař, obchodník přírodninami Václav Frič, starosta spolku Svatobor Karel Mattuš, notář a dramatik Josef Štolba a další. Sestra Karla Řezníčka, Františka (1852-1927) se provdala za lázeňského lékaře Šimůnka a tak Karel samozřejmě do Sedmihorek jezdil pravidelně. K pravidelným návštěvám, vždy koncem léta, zlákal i Josefa Kořenského, který sem pak jezdil po celých 40 let. Zde patrně Kořenský seznámil Řezníčka se svým dávným snem - podniknout cestu kolem světa. Řezníček byl zámožný, Kořenský zase uměl získat finanční podporu, a tak se mohli 20.5.1893 vydat na cestu.

Přes moře do Severní Ameriky, odtud přes Havajské ostrovy do Japonska, Číny, Malajsie, na Jávu a Cejlon, do Indie a Egypta, odtud lodí přes Středozemní moře do Terstu a vlakem do Prahy.

První kroky cestovatelů po návratu vedly do domu "U Halánků", kde Vojta Náprstek zorganizoval 14.3.1894 pro přátele uvítací večírek v čítárně, která byla k té příležitosti náležitě vyzdobena.

Malíř Karel Štapfer ji přeměnil v japonsko-čínsko-indickou svatyni. Nakreslil Kořenského v japonském oděvu, jak učí gejši zpívat Kde domov můj. Na obrázku lovců, jedoucích na slonech střílet v džungli tygry, přemaloval obličeje na portréty obou cestovatelů. Aby nedošlo k omylu, připsal: Kořenský a Řezníček na honbě, což později nějaký žertéř přepsal, takže se četlo: na hanbě. Nápis na slavobráně před vchodem hlásal: "Všude dobře, doma nejlíp". Také malíř Jan Prousek namaloval rozměrné upomínkové tablo s portréty obou cestovatelů. Je zajímavé, že tento obraz existuje ve dvou variantách - jedna je v majetku Náprstkova muzea, druhá dodnes visí v bývalé Řezníčkově vile v Žantově - Hrubé Skále. Potomci Řezníčkovy rodiny obraz věnovali obci.

Kořenský s Řezníčkem záhy uspořádali i první výstavu předmětů, které přivezli ze své cesty. Konala se v prostorách obecné a měšťanské dívčí školy v Husově ulici (dnes Kořenského) na Smíchově ve dnech 13.-16.5.1894.

Karel Řezníček na rozdíl od Kořenského své zážitky z cesty literárně nezpracoval. Vůbec zůstal ve stínu svého podnikavějšího přítele. Ale ve sbírkách Náprstkova muzea od něho jsou alba s fotografiemi i samostatné fotografie, zejména z Japonska, které ho velmi zaujalo. Darem rodiny Řezníčkovy praneteře muzeum získalo i několik zajímavých drobností z jeho "cesty kolem světa".

autor: Jiřina Todorovová
Spustit audio