Termiti odposlouchávají své nepřátele

21. září 2010

Malé kolonie dřevokazných termitů správně pochopily, že informace mohou vyhrát válku nebo alespoň zachránit holý život. Bedlivě proto odposlouchávají zvuky, které vydávají mnohem početnější kolonie jejich agresivních nepřátel.

V Austrálii se pravidelně potkávají dva druhy dřevokazných termitů - Cryptotermes secundus a Coptotermes acinaciformis - které mají v oblibě stejné typy dřeva. Pro kolonie termitů Cryptotermes, ve kterých žije kolem 200 jedinců, to není zrovna šťastné. V koloniích jejich konkurentů z rodu Coptotermes žije něco kolem milionu termitů, včetně tisicovek agresivních vojáků. Ve snaze vyhnout se nemilému setkání, které by mohlo přinést záhubu celé jejich kolonii, se termiti Cryptotermes uchylují k oblíbené špionážní praktice - odposlouchávání!

Při žvýkání dřeva termiti vydávají charakteristické vibrace, podle kterých zřejmě dokážou odhadnout velikost kusu dřeva a jeho kvalitu. Vibrace se suchým dřevem dobře šíří a entomologům z australské organizace CSIRO se zdálo pravděpodobné, že jeden druh termitů dokáže rozeznat vibrace jiného druhu. Experimenty s termity obou vzájemně si konkurujících druhů ukázaly, že tušení vědců bylo správné. Termiti Cryptotermes na blížící se vibrace svých nepřátel Coptotermes reagovali okamžitým úprkem, díky kterému se včas vyhnuli násilnému konfliktu. Podle autorů studie jde o první známý případ, kdy se jednotlivé druhy termitů dokážou identifikovat jen na základě vibračních signálů.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio