Technologické cíle agentury DARPA

AlphaDog svým stylem pohybu připomíná rychle klusající mulu.

Americká vládní vojensko-výzkumná agentura DARPA se dlouhodobě zaměřuje na vývoj velmi pokročilých technologií, jejichž využití může být důležité pro americkou národní bezpečnost. Jaké novinky lze na tomto poli čekat v následujícím roce?

Především je třeba říct, že nové technologie nevyvíjí DARPA sama. DARPA je pouze úřadem, který stanovuje priority, vypisuje konkurzy na konkrétní výzkumné úkoly a projekty a přiděluje vítězným soukromým firmám na tyto účely peníze. Jde vlastně o jistou vládní koordinaci a usměrňování technologického úsilí soukromých firem. Výstupem tohoto úsilí je především nákup technologií pro posílení národní bezpečnosti USA, ale vedlejším „produktem“ mohou leckdy být i zajímavé civilní aplikace. Je také zajímavé, že v současné době existuje řada podobných projektů, které nejsou tajné. Podívejme se tedy, jaké projekty chce DARPA podporovat a financovat v roce 2013.

Zaprvé jde o přenosný elektroencefalograf, který by si s sebou mohli vojáci brát do bojového pole. Takový přístroj by měl mít rozměry zhruba dnešního chytrého telefonu, byl by dodáván i s patřičným softwarem, metodikou pro vyšetření a zpracování dat. Diagnostiku EEG by si pak mohl udělat každý voják v terénu, obecně i jakákoliv lékařsky nekvalifikovaná osoba. Své využití by tento přístroj měl i při školení a lékařských prohlídkách různého druhu. To vše za cenu kolem 30 dolarů.

Druhým problémem je optimalizace hlubinného potápění. Režimy dýchání v různých hloubkách a jejich změny kladou značné nároky na to, aby se organismus mohl adaptovat na v čase proměnlivou a biologicky individuální zátěž. Momentálně se fyziologické problémy s potápěním a vynořováním řeší mj. pomocí systému pauz v různých hloubkách či dýcháním speciálních směsí. Tento systém však není příliš vázán na skutečný a aktuální stav organismu potápěče, nemá individuální zpětnou vazbu. DARPA proto vypsala konkurs na regulační systém, který by uměl zvolit optimální režim potápění a vynořování a jejich podporu pomocí dýchacích směsí, taková podpora by byla vztažena k diagnostice okamžitého fyziologického stavu potápěče.

Třetím strategickým směrem je vývoj samoopravných softwarových systémů, které by se po svém poškození uměly v otevřeném prostředí internetu a sítí samy opravovat.

Čtvrtým problémem je vzdálená detekce elektromagnetických a hmotnostních či gravitačních anomálií, které vypovídají o aktivitách a bojových prostředcích nepřítele. Detekovat spuštění elektrických strojů, systémů, zbraní nebo změn bojových konfigurací zblízka je poměrně snadné, pokud máme v nepřátelské linii potřebné senzory. Armáda ale potřebuje i systém, který by podle slabých elektromagnetických změn nebo podle slabých anomálií gravitačních signatur uměl zjistit podstatné informace i na dálku několika kilometrů.

Dalšími vyhlášenými preferovanými výzkumnými směry DARPA jsou autonomní roje malých satelitů Země o hmotnostech pod 1 kg, které budou plnit důležité úkoly při pozorování Země; lékařská elektronika, která se po určitém čase sama v těle člověka rozpustí; technologie, které dále rozšíří možnosti bezdrátové elektromagnetické komunikace a metody pro samovolnou stavbu krystalů.

Zdroj: Popular Science