Štíří jed zpomaluje rakovinu

22. duben 2009

Účinek kombinace nanočástic a štířího jedu překvapil výzkumníky z Washingtonské univerzity, kteří se zabývají terapií mozkových nádorů.

Jed štírů je velice komplexní směsí různých látek. Jednou z nich je malý peptid chlorotoxin, který má velice užitečnou vlastnost - v lidské organismu se dokáže navázat na proteiny, které se v hojném počtu vyskytují pouze na povrchu rakoviných buněk. Svou přítomností pak chlorotoxin ovlivňuje tvar rakovinné buňky, která se už nemůže protáhnout do délky. A právě to podle odborníků může narušit její schopnost vycestovat z místa původního nádoru a usadit se na jiném místě těla. Zdravé buňky klíčových povrchových proteinů moc nemají, takže jsou před chlorotoxinem v bezpečí.

Vědci z Washingtonské univerzity nyní molekuly chlorotoxinu navázali k nanočásticím vyrobeným z oxidu železa. Účinnost tohoto systému v terapii mozkových nádorů laboratorních myší překvapila i samotné vědce. Samotný chlorotoxin totiž v experimentech dokázal šíření rakovinných buněk zpomalit o 45 %. Poté, co jej vědci připojili k nanočásticím, se účinnost více než zdvojnásobila a postup rakoviny se zpomalil o 98 %. Tento efekt je daný především tím, že nanočástice prodlužují dobu, po kterou chlorotoxin setrvává v organismu a zároveň zvyšují šanci, že se jeho molekuly dostanou na cílové místo - tedy k nádorovým buňkám.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio