Sedm špičkových alternativních zdrojů energie

22. leden 2009

Alternativní zdroje energie, o kterých se nejvíc mluví, ani zdaleka nejsou ty nejlepší. Takový závěr vyplývá ze studie, kterou vypracoval Mark Jacobson ze Stanfordovy univerzity.

Mark Jacobson porovnával alternativní zdroje energie nejen z hlediska efektivity a nízkých emisí skleníkových plynů. Zaměřil se i na jejich dopad na ekosystém a lidské zdraví stejně jako na dostupnost potřebných zdrojů.

VIDEO: rozhovor s Markem Jacobsonem

Některé alternativní zdroje hodnotí velice negativně - například biopaliva na bázi ethanolu pokládá za nevhodná vzhledem k tomu, že při svém spalování vytváří karcinogenní formaldehyd a acetaldehyd. Mezi jeho favority nepatří ani takzvané čisté uhlí. Domnívá se, že při stavbě a využívání zařízení, která by při spalování uhlí oddělovalo oxid uhličitý a ukládalo jej pod zem, by se uvolnilo asi 110krát větší množství emisí, než při stavbě větrné elektrárny.

Vítr je ostatně první na Jacobsonově seznamu sedmi nejlepších alternativních zdrojů energie. Druhé místo zaujímá koncentrovaná sluneční energie, kterou představují zrcadla ohřívající sloupec vody. Za nimi následuje geotermální energie, energie přílivu, solární panely, energie mořských vln a nádrže s hydroelektrárnami.

Tento seznam Jacobson v říjnu loňského roku předložil americkému Výboru senátu pro energii a přírodní zdroje a svou studii tento měsíc publikuje v časopise Energy and Environmental Science.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio