Sčítání černých děr

29. září 2006

Astronomové udělali důležitý krok k odhadu počtu černých děr ve vesmíru. Využili k tomu evropské družice Integral, která pozoruje vysokoenergetické záření gama z kosmu.

Mezinárodní tým vedený Eugenem Churazovem a Raschidem Sunyaevem ze Space Research Institute v Moskvě využil ke sčítání černých děr planetu Zemi. Tento překvapivý a zdánlivě nesmyslný krok má jednoduché a logické vysvětlení.

Ať vědci namíří Integral kamkoli do vesmíru, všude zachytí gama záření. Většina ho nevzniká z objektů v okolí Slunce, ale naopak ve vzdáleném vesmíru. Zdroje záření jsou tak daleko, že je vědci nedokáží rozlišit jako konkrétní objekty. Splývají jeden v druhý a tvoří jen jakési zářící vesmírné pozadí. Je to podobné jako bychom se dívali z letadla na noční velkoměsto. Jednotlivé lampy bychom nerozlišili, viděli bychom pod sebou jenom souvislou světelnou plochu.

Většina astronomů se domnívá, že tyto neviditelné objekty tvoří obrovské černé díry, jejichž hmotnost milionkrát nebo dokonce miliardkrát převyšuje hmotnost Slunce. Každá z těchto děr se nachází v centru jiné galaxie a všechny hvězdy obíhají kolem ní. Gama záření a rentgenové záření pak vysílá materiál, který tyto obří černé díry pohlcují.

Pokud by se astronomům podařilo změřit gama i rentgenové záření vesmírného pozadí, byl by to první krok k odhadu počtu děr, které ho vyzařují, a jak daleko jsou od nás vzdáleny. Takové měření vědci s družicí Integral provedli během ledna a února tohoto roku. Získali velmi přesné výsledky a využili k tomu Zemi jako štít.

Nejprve namířili detektory družice těsně vedle Země, ale tak, aby nepřekážela ve výhledu a změřili intenzitu gama záření vesmíru. Potom namířili družici přímo na Zemi, která tak většinu gama pozadí zastínila. Družice pochopitelně zaznamenala pokles intenzity gama záření. Situaci komplikovala skutečnost, že družice byla oslepena zářením Země a její navigace nemohla standardním způsobem fungovat. Ale i to se technikům podařilo vyřešit.

Družice Integral neměří jen gama pozadí vesmíru. Podařilo se také objevit celou řadu vesmírných objektů, které vyzařují gama záření a zároveň jsou pozorovatelné také třeba ve viditelném světle. Družice byla vypuštěna před čtyřmi roky a v té době bylo známo jen několik desítek těchto zdrojů, ale Integral jich objevil dalších několik set. Dnes známe přes 300 zdrojů gama záření přímo v naší galaxii a kolem 100 zdrojů obřích černých děr v cizích galaxiích. Přitom víme, že to je jen vrchol ledovce. Astronomové odhadují, že takových zdrojů ve vesmíru budou desítky milionů.

autor: Petr Sobotka
Spustit audio