Šaría nemá v Čechách místo, ujistil předseda Ústředí muslimských obcí Alrawi

21. listopad 2014

České vojenské zpravodajství varuje, že se islámští teroristé z Al-Kájdy snaží šířit ideologii džihádu i v České republice. Hrozí nám z arabského světa nějaké nebezpečí?

„Nejzávažnějším problémem posledních měsíců je fenomén zahraničních bojovníků,“ řekl v pořadu Pro a proti výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský.

Evropské zpravodajské služby uvádějí, že těchto radikálů je zhruba tři tisíce, často se v Evropské unii narodili, a odcházejí bojovat na území Islámského státu.

„Tito lidé se pak vracejí, povzbuzují násilnou radikalizaci, a tvoří základ teroristických organizací. V Evropě jsme zaznamenali za poslední měsíce tohoto roku několik pokusů o teroristický útok,“ připomněl Hokovský.

Podle něj je tento problém aktuální i v prostředí střední Evropy, a nevyhýbá se ani zemím s malými komunitami, jako je tomu v případě České republiky.


Hokovský: „Nedomnívám se, že stačí radikály jen nepodporovat. Je odpovědností místních muslimských komunit a jejich představitelů, aby se aktivně a iniciativně stavěli proti radikalizaci ve svých řadách... Obávám se, že pojmy jako nenávist nebo otevřený odpor vůči jiným skupinám je fenomén, který se v islámu projevuje, a je to věc, která vzbuzuje obavy u většinové společnosti.“

„Je důležité, že se oficiální představitelé muslimských komunit staví proti Islámskému státu, ale nejsem si jistý, že je to v případě představitelů české muslimské komunity dostatečné,“ naznačil odborník.

Jako příklad uvedl nahrávku kázání druhého hosta pořadu, předsedy Ústředí muslimských obcí Muneeda Hassana Alrawiho, na které údajně vybízí děti k nenávisti nepřátel islámu.

„To byla zmanipulovaná a úmyslně špatně přeložená nahrávka jedním z extremisticky smýšlejících muslimů, kterého jsme už zapudili a vyobcovali,“ bránil se Alrawi.

V původním kázání nebyla nenávist vůči nikomu, a i proto bylo policejní vyšetřování ukončeno, dodal.


Alrawi: „Právo šaría tady nechceme uplatňovat. Ne proto, že bychom ho neuznávali, ale protože víme, že tady nemá místo. Bylo by skutečně nemoudré, aby někdo myslel, že by ho tady mohl nebo měl uplatňovat. Žijme podle těch zákonů, které tu jsou, a kdo má aspoň trochu rozumu, ten se o prosazení práva šaría nesnaží."


„Šaría ale nemá nic společného s terorismem, a je s tímto termínem naopak neslučitelné,“ ujistil předseda Ústředí muslimských obcí.

„Veřejně jsme odsoudili takové způsoby myšlení, fungování nebo praktikování. Ve svých řadách to dáváme jasně najevo, a využíváme k tomu mešity i kázání v nich,“ řekl Alrawi.

Stejně odmítavý postoj zaujímá představitel muslimů v České republice i proti ideologii a praxi radikálů z Islámského státu. „Jeho vznik samozřejmě naprosto odsuzujeme, stejně jako jeho fungování a praktiky.“

„Když člověk pobývá na nějakém území, byť i jenom na základě tranzitního víza, tak má respektovat a dodržovat místní zákony, a brát to tak, že vízem byla člověku dána tímto státem důvěra. Tu nesmí zklamat a nikoho podvést, natož někomu ubližovat,“ objasnil Muneed Hassan Alrawi.


Po odvysílání tohoto pořadu požádal pan Lukáš Lhoťan o uveřejnění jeho reakce. Vzhledem k tomu, že je v pořadu zmiňován, uvádíme jeho vyjádření:

Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice, Muslimské obce v Brně a Islámské nadace v Brně pan Muneeb Hassan Alrawi mne v pořadu Českého rozhlasu Pro a proti ze dne 21. 11. 2014 obvinil, že jsem manipuloval s nahrávkami kázání z brněnské mešity a záměrně je špatně přeložil. Jedná se o evidentní lež. Vyšetřování vedené policií nejen že manipulaci s nahrávkami nepotvrdilo, ale v jednom případě i zaznamenané projevy z brněnské mešity označilo za spáchání trestného činu hlásání náboženské nesnášenlivosti. Taktéž překlady zaznamenané na nahrávkách jsem neprováděl já, ale samotný Muneeb Hassan Alrawi se svými spolupracovníky.
Lukáš Lhoťan

autoři: Renata Kalenská , oci
Spustit audio