Rekordman mezi tažnými ptáky

24. září 2010
Buřňák temný

Mořský pták buřňák temný podniká ze svých novozélandských hnízdišť dalekou pouť Tichým oceánem. Uletí při ní 65.000 kilometrů. Tuto vzdálenost urazí za 200 dní. Za jediný den dokáže uletět víc než devět set kilometrů.

Buřňák temný (Puffinus griseus) neohromí svými rozměry ani vzhledem. Nenápadný pták dorůstá délky kolem 45 centimetrů, má rozpětí kolem jednoho metru a váží od půl do tři čtvrtě kilogramu. Hnízdí na Novém Zélandu a zimuje v Japonsku, na Aljašce či v Kalifornii. Tento druh buřňáka migruje napříč celým Pacifikem a na cestách tráví ročně až 200 dní.

Američtí vědci v čele se Scottem Shafferem označili na jaře roku 2005 třiatřicet buřňáků šestigramovým zařízením, jež umožňuje zaznamenat údaje o pohybu ptáků během jejich toulek dálavami Tichého oceánu. Letos na podzim odebrali toto zařízení 19 buřňákům, kteří se vrátili zpět na novozélandská hnízdiště. Z dat zachycených na čipu mohli rekonstruovat odyseje jednotlivých ptáků.

Buřňáci opsali na svých cestám gigantickou osmičku nad celým Pacifikem. Urazili přitom 65.000 kilometrů. Rekordman mezi sledovanými buřňáky uletěl za jediný den 910 kilometrů. Po celou dobu se ptáci živili tím, co nabízí oceán. Lovili ryby, sépie a drobné korýše. Za kořistí se potápěli až do hloubky 68 metrů. Každý pták udělal na své cestě jednu jedinou zastávku. Někteří se zdrželi v Japonsku, jiní zimovali na Aljašce a další upřednostnili Kalifornii. Žádný z nich se nezastavil na dvou, či třech lokalitách.

Dnes odhadují vědci velikost celosvětové populace buřňáků na 20 milionů kusů. V mnoha lokalitách však jejich stavy povážlivě klesají. Zvláště znatelný je úbytek buřňáků, kteří si vybírají za zimoviště Kalifornii. Důvod jejich úbytku lze snadno vytušit. Buřňáci podnikají nesmírně namáhavou cestu a musí neustále doplňovat energii. Pokud se dostanou na místo, které jim nenabízí dostatek kořisti, ocitnou se ve vážných nesnázích. S postupujícím globálním oteplením a znečištěním moří a oceánů se to stává migrujícím ptákům stále častěji.

Shafferův tým bude ve sledování buřňáků pokračovat. Vědce například zajímá, zda si jednotliví buřňáci vybírají pro zimní zastávku stále stejné lokality, nebo zda svá zimoviště mění. Nezodpovězených otázek kolem ptačí migrace je však mnohem víc.