Prvok, který svítí

Fluorescence prvoka objevená náhodou (zeleně)
Fluorescence prvoka objevená náhodou (zeleně)

Němečtí vědci objevili fluorescenčního parazitického prvoka. Tento objev povede k přehodnocení výzkumných metod.

Takzvaná fluorescenční mikroskopie je účinný nástroj, s jehož pomocí vědci mohou sledovat stavbu a funkci různých struktur uvnitř živé buňky. Zjednodušeně řečeno do buňky vloží fluoreskující čili světélkující bílkovinu, která se pak účastní různých reakcí a vysvětlí tak funkci buněčných procesů a struktur.

Když Elisabeth Eckersová a Marcel Depont z univerzity v Heidelbergu zkoumali parazitického prvoka Leishmania tarentolae, všimli si, že jim pod mikroskopem světélkují i kontrolní vzorky, do kterých žádné fluoreskující bílkoviny nepřidávali. Při dalším zkoumání zjistili, že přirozeně fluoreskující bílkovinu má prvok ve svých mitochondriích. Zároveň také prozkoumali, pod jakým osvětlením a s jakým přístrojovým vybavením je fluorescence nejlépe viditelná, čímž se nabízejí další možnosti využití fluoreskující bílkoviny k výzkumným účelům.

Vědci ale také upozorňují, že vlastní fluorescence bílkovin v buňce může zkreslovat výsledky studií provedených s uměle přidanými fluoreskujícími látkami. Doporučení je nasnadě: více si všímat kontrolních vzorků. Je pravděpodobné, že vlastní fluorescence se vyskytuje i u dalších organismů.

Zdroj: PLoS ONE