Provolání Ludvíka Svobody, Josefa Smrkovského, Oldřicha Černíka, Alexandra Dubčeka k lidu ČSSR

28. srpen 1968

Naši drazí spoluobčané! Svými myšlenkami jsme každým okamžikem s vámi. Cítíme s vámi a rozumíme vám. Cítíme svou odpovědnost za důvěru, kterou jste nás obklopili. Prosíme vás ve jménu všeho co je drahé našim národům. Nedejte se unést svými city k ničemu, co by znamenalo národní katastrofu. Všechno teď závisí na vás, na vašem rozhodnutí. Rozhodujte státnicky a moudře. Víme, že jste toho schopni.

Hlavní otázka dneška zní: Dokážeme najít východisko z reálné situace a vládnout si sami v těchto těžkých chvílích? Nebo dovolíme, aby neodpovědnost nerozvážných, či síly cizí socialismu vyvolaly zásah vojsk, která jsou na našem území? Chce snad někdo, kdo má rád naši socialistickou vlast, aby se tato vojska zase vrátila do ulic našich měst, z nichž už většina odešla a budou dále odcházet? Myslí snad někdo, že si sami vládnout neumíme?

My věříme, že to dokážeme! Dokážeme za jakýchkoli podmínek!

Žádali jste, aby se vámi volení představitelé opět ujali svých funkcí. Jsou vám za to vděční a zavázáni do konce svých životů. Prosíme vás však v této chvíli o jediné. Podpořte to, proč jsme do svých funkcí se vrátili: To, co je podmínkou, aby vaše i naše úsilí mělo smysl. Podpořte snahu o konsolidaci, aby vojska z našeho území mohla začít postupně odcházet a nakonec vůbec odejít. Postavte se spolu s námi proti všemu, co stojí tomuto úsilí v cestě. Pomozte nám zabránit provokacím, zabraňte hazardní hře o osudy našich národů. V tom je celý smysl našeho jednáni. To je předpoklad, abychom mohli pokračovat v politice, které jste dali svou důvěru. Vaše důvěra nás zavazuje.

Jsme však povinni v této zemi z vašeho pověření vládnout. Umožněte nám to, žádáte-li od nás, abychom vám sloužili.

President Československé socialistické republiky
LUDVÍK SVOBODA

Za Národní shromáždění Československé socialistické republiky
JOSEF SMRKOVSKÝ

Za vládu republiky
inž. OLDŘICH ČERNÍK

Za ústřední výbor Komunistické strany Československa
ALEXANDER DUBČEK

28. 8. 1968

autoři: President Ludvík Svoboda , Josef Smrkovský , Oldřich Černík , Alexander Dubček
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.