Přestěhováním získala nejstarší terapeutická komunita nové možnosti

2. září 2014

Nejstarší terapeutická komunita v Česku, která pomáhá lidem skoncovat s drogami, se z Němčic přestěhovala do Heřmaně na Písecku. Proč a co všechno si od nového místa slibují?

Když v roce 1991 Sananim zřídil vůbec první terapeutickou komunitu pro drogově závislé, asi nikdo si neuměl představit, co bude za 20 let. Léčební režim, kdy se klienti učí dospět se vším, co k tomu patří, se osvědčil. Jejích služeb ročně využije kolem 7 tisíc lidí.

Oběd vaří v terapeutické komunitě vždycky jeden z klientů. Jídelníček na celý týden musí naplánovat, nakoupit a dodržet rozpočet, který je asi 65 korun na hlavu. Přesné rozdělení a dodržování povinností a pravidel platí i v novém působišti léčebny Sananimu v Heřmani. Prostoru, kam se přestěhovali letos na jaře. Těsně u domu stojí velká ohrada a v ní stádečko koz.

„Máme v plánu vyrábět kozí sýry. Máme hotový projekt na minimlékárnu. Chceme rozšířit chov zhruba na 40 koz,“ říká Josef Šedivý, který se stará o rozjezd sociálního podnikání. „Během léčby by klienti získali pracovní návyky a vydělali by si i nějaké peníze.“

V Heřmani se léčí lidé, kteří drogy užívali dlouhodobě. Několik posledních měsíců má před sebou i jedenatřicetiletý Pavel. Pervitin bral skoro 14 let. „Buď odejdu v prosinci, anebo v lednu, zatím moc představu o práci nemám.“

Nové prostory v Heřmani se všem líbí. Ostatně, sami se o ně zasloužili. Upravovali je vlastníma rukama. „To nešlo se nějak do toho nezapojit. Ta práce je důležitá,“ vzpomíná Katka, která před pár týdny úspěšně ukončila terapii a pokračuje v doléčování v pražském zařízení Sananimu. „Ráda se vracím mezi ty lidi. Rozumí mi, mají úplně to samé, můžu si s nimi o tom promluvit a terapie je tam fajn.“

Komunitní desatero

I když mají klienti v Heřmani nabitý program, součástí léčby jsou i skupinová sezení. „Skutečně to vypadá tak, že sedíme v kroužku, jsou tam terapeuti, kteří to řídí nebo se do toho zapojují. Klienti si nosí témata sami,“ dodává terapeutka Klára Hassmanová. „Záleží také, jak se momentálně sejde skupina.“

Podřídit se životu v komunitě a skoncovat se závislostí nezvládne každý. Přesto mají v Heřmani dobré výsledky. Kolem 60 procent jejich klientů se k drogám už nevrátí. Josef Šedivý vysvětluje, že klientům pomáhají i při hledání práce. „Snažíme se buď u spolupracujících zaměstnavatelů, nebo s podporou na běžném trhu práce, zprostředkovat jim zaměstnání a do začátku to ulehčit.“

Výsledky v léčbě drogové závislosti mají dlouhodobě dobré. Víc než polovina léčených klientů se k drogám nevrátí.

Přestěhování do Heřmaně znamená v životě terapeutické komunity změnu, ale zároveň nové možnosti. „Abychom mohli dělat drobnou výdělečnou činnost, aby komunita trochu přispěla na vlastní provoz vlastní činností. To byl hlavní důvod, proč jsme se přestěhovali,“ říká ředitelka Sananimu Martina Richterová Těmínová.

Na financování terapeutické komunity se podílí malou mírou samotní klienti. Větší část provozu centra je dotována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřadem vlády, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Velkým donorem je hlavní město Praha.

Investiční náklady zabezpečuje jeden velký bankovní subjekt. Zaměstnanci banky chodí v rámci partnerství v roli klientů na stáž do komunity. Na týden odevzdají své mobilní telefony, nemají svůj vlastní pokoj. „Pracují stejně jako všichni klienti, mají svoji skupinu. Naši klienti si toho váží, že je někdo ochotný s nimi strávit týden jen tak a přijmout všechny jejich podmínky. Pro nás je to důležitá zpětná vazba, i kolegové si z těchto setkání mnohé odnesou,“ dodává ředitelka.

autoři: era , sch
Spustit audio