Pravidla soutěže Českého rozhlasu Plus

20. únor 2023

Ještě než nám pošlete své odpovědi, přečtěte si pozorně Pravidla soutěže.

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem této soutěže je Český rozhlas, zřízený zákonem
  č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“).
 2. Soutěž probíhá od 20. února 2023 14:00 hod. do 27. února 2023 14:00 hod. a je vyhlašována také ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Účast v soutěži 

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let.
 2. Soutěž začíná zveřejněním soutěžní otázky na sociálních sítích a na webu Českého rozhlasu Plus.
 3. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že e-mailem odešle odpovědi na všechny 4 následující otázky:
  „Jak se jmenuje šéfredaktor Českého rozhlasu Plus?
  Ze kterých stanic vzniknul Český rozhlas Plus?
  Jak naladíte Český rozhlas Plus v Bruntále?
  Který pořad moderuje Jan Bumba?“ 

a zároveň nám napíšete osobní vzkaz, co byste ČRo Plus popřáli do dalších let nebo proč ČRo Plus posloucháte. 

Soutěžící v odpovědi uvede své jméno a příjmení a adresu pro doručení a odešle jej na uvedenou e-mailovou adresu Českého rozhlasu Plus.

 1. Soutěže se může každý soutěžící zúčastnit pouze jednou.

Výherce

 1. Výherci se stávají soutěžící, kteří po vyhlášení soutěže zašlou e-mail na adresu soutez@rozhlas.czse všemi čtyřmi správnými odpověďmi. Budou vylosováni 3 výherci. 1. vylosovaný získává první cenu – digitální radio DAB+ a knihu Střepy a další dva vylosovaní získají každý mini reproduktor a knihu Střepy.
 2. Vyhodnocení soutěže bude provedeno do tří dnů od skončení soutěže.

Výhry

 1. cena: digitální rádio DAB+, kniha Střepy
 2. – 3. cena: mini reproduktor, kniha Střepy

Vyhlášení vítězů a předání cen

 1. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na e-mailové adrese nebo na telefonu, které soutěžící poskytl ČRo.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly či nepoctivě nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. Výhry budou výherci předány prostřednictvím výhercem uvedené doručovací adresy  nebo osobně na základě předávacího protokolu.
 4. V případě, že se do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 5. Pořadatel má právo přidělit výhru dalšímu soutěžícímu, který bude vylosován.
 6. Výherce souhlasí se zveřejněním a odvysíláním svého jména a příjmení a vítězné odpovědi ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
 7. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem. ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky. 

Prohlášení pořadatele 

 1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Na poskytnutí výhry není právní nárok a výhru není možné vymáhat právní cestou.
 3. Pořadatel za vady výher neodpovídá.
 4. Finanční plnění výher není možné.
 5. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Plus. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Nakládání s osobními údaji

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon a doručovací adresu. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců také plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále.  

Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka