Pojď, zavedu tě mezi děti. Příběh výtvarníka Miroslava Kovala a jeho rodiny

3. červenec 2022

Dne 15. června 2022 zemřel v Sobotíně na Šumpersku ve věku nedožitých 78 let výtvarník a kurátor Miroslav Koval. Patřil k podstatným umělcům, ale nikoli ke společenství celebrit – držel se v ústraní. „Příroda v nejširším smyslu, včetně lidské bytosti, je mi trvale blíž než člověk společenský a jeho umělý svět. Z toho unikám právě do malby nebo dnes především do kresby,“ řekl v rozhovoru pro Revolver Revue (č. 61) v roce 2005.

Redakce RR ho charakterizovala jako „výjimečného, příznačně nenápadného, avšak pevného muže“, pro něhož byla „určující osobní zkušenost s komunistickou totalitou“.

Miroslav Koval vyrostl v dětském domově jako dítě tzv. třídních nepřátel, dětství mu zničili pokrokoví komunističtí budovatelé lepšího a spravedlivějšího světa. První část nových Příběhů 20. století je věnována jeho památce.

Kovalovi v roce 1960, Miroslav stojící, rodiče a bratr sedící

Miroslav Koval se narodil 26. listopadu 1944 v Havlíčkově Brodě jako druhý syn manželů Katzerových (příjmení si změnili po válce). Otec Josef se živil jako právník, matka Marie pocházela ze selského rodu, oba byli katolíci, dominikánští terciáři.

Kovalovi bydleli v Humpolci, v roce 1946 se přestěhovali do Litoměřic, o rok později se stal otec soudcem u krajského soudu v Ústí nad Labem.

Úzce tehdy spolupracovali s později uvězněným biskupem Štěpánem Trochtou, který Miroslavovu matku požádal, aby jako diecézní sestra laické katolické akce duchovní obnovy jezdila spolu s dalšími lidmi po farnostech: Četli pastýřské listy, chystali duchovní cvičení, zakládali katolické knihovny, pečovali o bohoslovce.

Po únoru 1948 dostávali komunisté rodinu Kovalovu do čím dál svízelnější situace. Josef Koval záhy odešel z vlastního rozhodnutí pracovat na Mostecko jako horník – odmítal nespravedlivé rozsudky, křivení práva a mocenskou přizpůsobivost kolegů, prohlásil prý, že se „k soudu vrátí, až to bude mít smysl“.

Marie Kovalová se zase příčila proticírkevní politice nového režimu, navzdory zákazům, zatýkání kněží a protikatolické kampani si dál počínala jako svobodná křesťanka.

Domov zanikl, rozkraden, rozprodán

V srpnu 1952 si pro Marii Kovalovou přijela Státní bezpečnost. Miroslav si pamatuje, že byl tehdy na zahradě, „v bytě nepořádek, divní pánové, maminka se s námi rozloučila, všichni tam pak tak stáli, zničení“.

Hrob manželů Kovalových v Přibyslavi

Bylo mu necelých osm let. Dne 21. března 1953 se konal vykonstruovaný proces s uměle vytvořenou skupinou „vatikánských špionů“, v němž seděla Marie Kovalová po měsících týrání na lavici obžalovaných; její manžel byl předvolán jako svědek, ale na místě „přeměněn“ na dalšího obviněného.

Marie dostala za údajnou velezradu 14 let vězení, Josef za napomáhání k údajné velezrádné činnosti sedm let.

O kluky Kovalovy (Miroslava a o čtyři a půl roku staršího Vladimíra) se nejdřív starala jihlavská rodinná pomocnice Milada. Pak se však věci ujal otcův bratr František.

„Otec byl premiant, vystudoval vysokou. Strýc se ani nevyučil. Nebyl hloupý, ale na všechno kašlal. Když přišel únor 1948, vstoupil do partaje a do milicí a začal dělat kariéru.

Anežka Jílková a Miroslav Koval

Přišel k nám, Miládku vyhodil, a že si nás vezme k sobě,“ vzpomíná Miroslav Koval: „Mého bratra strýc poslal do pionýrského tábora, přestože byl skaut. Já jsem zůstal sám, jen s nějakým kamarádem… Strejda pak přišel a říkal: ‚Víš, Vláďa je mezi dětma, pojď já tě taky zavedu mezi děti.‘ A zavedl mě do dětského domova typu B na Hradčany. Říkal: ‚Já si pro tebe pak přijdu.‘

Skončily prázdniny, volali mě, že odcházím, tak jsem myslel, že ke strýci. Sedli jsme do auta ještě s dalšími dětmi – předškoláky. A jeli jsme do dalšího dětského domova do Pyšel. Tam už byl i brácha.“

V interview s Viktorem Karlíkem pro RR Miroslav Koval říká: „Domov zanikl, rozkraden, rozprodán, zbytek vyhodili. Zůstalo ležet pár dokladů a fotografií ve sklepě národního výboru, nepočítali s tím, že se kdy naši ještě vrátí.“

Miroslavův bratr byl zařazen mezi starší děti, stýkat se mohli jen občas. Jednoho dne na sebe narazili na chodbě: „A on mi povídá: ‚Hele, zítra utečeme.‘ – ‚Tak dobře, brácha, tak utečeme.‘ Jeli jsme za strejdou do Prahy, drbal se na hlavě – a odvezl nás zpátky. Pak už jsme ho neviděli. To byl rok 1953 a příště jsem ho potkal ve třiasedmdesátém na pohřbu babičky. Mezitím udělal obrovskou kariéru, stal se šéfem milicí v ČKD, měl vilu.“

Byla to spíš tryzna, než návštěva

V dětském domově nezažíval Miroslav Koval týrání nebo šikanu, ale psychicky strádal:

Miroslav Koval v polovině 60. let

„Do školy jsme chodili v obci, jinak všude mimo domov ve dvojstupu. Na minuty přesný režim, ale zvykli jsme si a svět za plotem nám byl brzy cizí. Žil jiným životem a cosi z toho trvá a nedá se odplavit. Podobně jsem po létech spolehlivě poznával bývalé vězně. Měli v sobě cosi zřetelně odlišného od ostatních.“

Dvakrát nebo třikrát směli bratři Kovalovi prožít Vánoce s tetou Boženou (matčina mladší sestra), která pracovala jako zdravotní sestra v Praze na Bulovce. Svátky trávili v jejím nemocničním pokoji.

Teta je také brávala na návštěvu za rodiči. Maminka byla ve vězení v Pardubicích, otec na nucených pracích ve Rtyni v Podkrkonoší na Dole Zdeněk Nejedlý II. Návštěva trvala hodinu, mluvit se smělo jen o nezávadných tématech, jinak mohli bachaři setkání kdykoliv přerušit: „Byla to spíš tryzna, než návštěva, vraceli jsme se zničení.“

Miroslav Koval se dostal z dětského domova v roce 1960, po sedmi letech, kdy dokončil základní školu a kdy byli jeho rodiče (zvláště maminka ve špatném zdravotním stavu) propuštěni po amnestii z kriminálů.

Výtvarník Miroslav Koval

Rodina Kovalových se tehdy znovu sešla, našli si bydlení v Praze, ale Státní bezpečnost znemožnila, aby se nastěhovali. Museli odejít do Litoměřic, kde jim přidělili přízemní byt:

„Je bláhová představa, že všechno skončilo propuštěním. Díky ´péči´ StB jsme dostali v roce 1960 nepatrný a promáčený byt na úrovni chodníku a k tomu čtyři placené informátory. Byl nutně trvale větraný, ideální situace pro snadný ´dozor´ zvenčí. Žili jsme tak dalších šest let, v létě vysoušeli, škrábali plísně, sháněli náhradu za to, co shnilo.“

Jako syn „třídních nepřátel“ nesměl Miroslav Koval nastoupit na výtvarnou školu, přesněji řečeno, nesměl studovat vůbec. Vyučil se tedy v chemičce, pracoval v kaučukárně v Kralupech nad Vltavou a večerně si pak dodělával maturitu.

Teprve v uvolněnějších poměrech (v roce 1965) začal studovat Akademii výtvarných umění (absolvoval roku 1971). Koncem 60. let se seznámil s Anežkou Jílkovou (malířkou, dcerou sochaře Jiřího Jílka), vzali se a odešli do jejího rodiště, do Sobotína. Ve skromnosti tu přečkali tzv. normalizaci, nechodili k volbám, neúčastnili se oficiálního výtvarného života, termín „vnitřní emigrace“ byl v jejich případě přiléhavý.

Výtvarník Miroslav Koval

Po listopadu 1993 vedl Miroslav Koval šumperskou Galerii Jiřího Jílka, v níž uspořádal desítky výstav.

O postkomunistickém období v citovaném rozhovoru pro RR řekl: „Cosi zlého skončilo, hodně se toho pomíchalo, viníci, oběti; ve výkladu událostí nepoznávám, čeho jsem byl svědkem. Aktéři pomřeli, jizvy zůstávají, na nich náplast výroku: „Všichni jsme se nějak…“ Všichni? Snad je to tak vždycky, tlustá čára, účelové zapomenutí, nezájem.“

Více se dozvíte z Příběhů 20. století. Druhá část pořadu patří vzpomínkám Dagmar Svejkovské, která se narodila v roce 1951 politické vězenkyni v kriminále na pražské Pankráci.

Výtvarník Miroslav Koval
autor: Adam Drda
Spustit audio