Planetky: hlavně nenápadně!

17. prosinec 2007

Kdo nezná český sci-fi seriál Návštěvníci, asi se nenarodil v naší zemi. CML - centrální mozek lidstva - hned v prvním dílu varuje lidstvo před střetem s neznámým tělesem, který by znamenal zmaření 60 % života na Zemi. Dočkáme se někdy podobného varovného systému? Jeho zárodky fungují už dnes.

Jestliže nám seriál Návštěvníci před 24 lety připadal jako příliš vzdálená a nereálná budoucnost, dnes se na to díváme jinak. Jistě, na stravovací tabletky a pasty, ze kterých se nakonec vyklubou "zase amarouny", ještě nemáme, ale varovný systém, podobný CML by se měl stát co nejdříve skutečností.

Jen si vzpomeňte, jak seriál začíná: "Je 20. červen 2484, 22 hodin 31 minut. Běžný všední den je narušen nečekaným a naléhavým vysíláním CML. Centrální mozek lidstva nalezl ve hvězdném prostoru AL36 neznámý objekt směřující k Zemi. Budoucnost naší planety je ohrožena, lidstvu zbývá 177 dní než objekt proletí těsně kolem Země a vychýlí její dráhu. Následným oteplením či ochlazením by se stalo neobyvatelných 30 % Země. Okamžitě zasedá Rada Země a snaží se najít přijatelné řešení. Padají návrhy na evakuaci postižených částí do bezpečných oblastí s rizikem lokálního přelidnění či absolutní evakuaci lidí na Měsíc, což by si vyžádalo ohromné úsilí..."

Fikce nebo budoucnost?
Jedná se o vědeckofantastickou fikci o budoucnosti s komediálními prvky, ale kdyby se to mělo stát ve skutečnosti, smích by nás hned přešel. Hrozba srážky nějaké planetky se Zemí prostě existuje, i když pravděpodobnost je samozřejmě malá. V minulosti do Země planetky narazily mnohokrát. Teď je ale planeta Země plná lidské civilizace, kterou by mohla srážka s planetkou zásadně ohrozit.

Astronomové věnují velké úsilí hledání a sledování všech nebezpečných planetek ve sluneční soustavě. Planetky mají svá čísla a ty, které jsou nebezpečné, se snaží mít astronomové pod kontrolou. Neznamená to ale, že už byla všechna nebezpečná tělesa objevena. Varovný systém jako ze seriálu Návštěvníci by byl opravdu užitečný. Jakýsi zárodek CML už existuje.

Praotec CML
Když astronomové objeví dosud neznámé těleso, vyhodnotí jeho dráhu v Planetkovém centru v Cambridgi. Tam se soustředí všechna měření poloh planetek na obloze. Pokud jde o nové těleso, jedno pozorování z jedné noci nestačí. Z toho se dá jen určit, kde planetka tu noc byla, ale nikoli jakým směrem a jak rychle letí. Teprve pozorování z více nocí dá dostatečně přesný výsledek, po kterém mohou následovat výpočty.

Apophis, jedna z potenciálně nebezpečných planetek. Všechny planetky na obloze vypadají jako pouhé tečky. I na tomto radarovém snímku z observatoře v Arecibu, USA.

Pokud je vypočítaná dráha kolizní nebo se má nebezpečně blížit k Zemi, pošle systém varování. Upozorní emailem astronomické observatoře po celém světě, aby danou planetku co nejdříve pozorovaly a dalším měřením pomohly upřesnit zjištěnou dráhu. Stává se často, že nová pozorování zpřesní předpovídaný kurz planetky z kolizního na bezpečný průlet.

Hlášení o nebezpečné planetce, mířící k Zemi, bylo rozesláno i počátkem listopadu, kdy se na nás řítilo malé těleso, které ale bylo už hodně blízko. Tři astronomické observatoře v USA našly 8. listopadu neznámé těleso, blížící se k Zemi. Dostalo označení 2007 VN84 a výpočet dráhy ukázal těsný průlet ve vzdálenosti pouhých 5300 kilometrů, a to už za 5 dní! Velikost planetky byla odhadnuta asi na 20 metrů.

Falešný poplach
Než se ale zpráva stačila rozšířit do médií a vyvolat zájem veřejnosti, ukázalo se, že poplach byl zcela zbytečný. Ruský astronom Denis Denisenko si totiž všiml, že dráha neznámé planetky je až příliš podobná očekávané dráze přibližující se evropské kosmické sondy Rosetta.

Evropská sonda Rosetta při přiblížení k Zemi. Varovný systém ji omylem identifikoval jako planetku.

Ihned se vyrojily spekulace, že varovný systém je špatný. Nerozpoznání kosmické sondy a falešné varování mnozí považovali za selhání. Vědci mají opačný názor, detekci Rosetty naopak považují za úspěch, protože otestovala citlivost varovného zařízení i na dosti malá tělesa. V tomto případě neselhal systém varování Země před planetkami, ale absence jediné světové databáze drah všech vesmírných sond a družic.

Současný varovný systém tedy funguje, ale je jasné, že dokonalosti CML se bude přibližovat ještě dlouho. I když, všichni víme, že i varování v seriálu bylo falešné, a také velmi dobře víme proč. Jak to jen říci... Problémy s hardwarem?

Možností srážky Země s planetkou, jejími následky a způsoby, jak jí zabránit, se bude zabývat pořad Nebeský cestopis ve svém speciálním vydání v sobotu 22. prosince ve 20 hod.

Přečtěte si také další články o srážkách planetek se Zemí.

autor: Petr Sobotka
Spustit audio