Petr Hartman: Ústavní soud rozhodoval o growshopech

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03014634.jpeg

Obchod zaměřený na prodej produktů pro pěstování rostlin pod umělým osvětlením. Takovýmto způsobem charakterizuje Wikipedie slovo growshop. S nadsázkou by se o něm dalo hovořit jako o prodejně potřeb pro zahrádkáře.

Policie a soudy mají však na growshopy poněkud jiný názor. Považují je za místa, kde se dalo sehnat vše pro pěstování konopí, ze kterého lze vyrobit marihuanu. Podle verdiktu semilského soudu bylo takovéto obchodování za hranou zákona. Proto provozovatele growshopu potrestal podmíněným trestem odnětí svobody. Ten jim sice smazala Klausova amnestie, ale tito lidé se chtěli pomocí stížnosti domoci u Ústavního soudu verdiktu, že jejich aktivita byla legální a postih za ni je protiprávní.

Neuspěli. Opět slyšeli, že prodej potřeb pro pěstování konopí je v rozporu se zákony této země. Vzhledem k tomu, že si zmiňované věci člověk může celkem bez problémů pořídit po internetu a na něm si nastudovat, jakým způsobem se dobrat od semínka až k marihuaně, může represivní postoj policie a soudů působit absurdně. Rovněž v konfrontaci s tím, že na území republiky existují ilegální pěstírny konopí, které produkují desítky kilogramů této rostliny a tento černý obchod není odkázán na pořízení všech potřebných věcí v growshopech.

Rozporuplný pohled na tyto obchody dokazuje i zkušenost jedné z majitelek, jak ji vylíčila na obrazovce České televize. Growshop provozovala řadu měsíců v sousedství policejní služebny. Muži v uniformách dokonce její prodejnu navštívili a nic v rozporu se zákony neshledali. Přesto byla později za tuto aktivitu obviněna. Do podobných problémů se dostali i další provozovatelé growshopů, byť fungovaly řadu let bez nějakého zásahu ze strany úřadů či orgánů činných v trestním řízení.

Postup policie a následné verdikty soudů rozvířily polemiku o tom, kde leží hranice mezi prodejem potřeb pro pěstování rostlin a šířením toxikomanie. Podle názoru Nejvyššího soudu se překračuje tam, kde lze koupit jinak legální věci potřebné k pěstování konopí na jednom místě. Problém je v tom, že by se to mohlo týkat i jiných obchodů než pouze growshopů. Ty však pozornosti orgánů činných v trestním řízení unikají. Patrně kvůli tomu, že je nelze považovat za místa, která propagují pěstování konopí a životní styl s ním spjatý. Tímto způsobem se alespoň argumentuje v odůvodnění rozsudku Ústavního soudu, který odmítl stížnost provozovatelů growshopů.

Celá kauza pochopitelně problematiku pěstování konopí a konzumace marihuany vyřešit nemůže. Může sloužit spíše jako návod, jakým způsobem by prodejci produktů pro pěstování rostlin pod umělým osvětlením postupovat neměli, aby se vyhnuli kolizi se zákonem. Bylo by naivní předpokládat, že po zátahu na growshopy se takovéto věci přestanou v České republice prodávat.