Petr Hartman: Imunita poslanců a občané druhé kategorie

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší soud definitivně potvrdil nerovnost občanů před zákonem. Svým výrokem prakticky zabránil v pokračování trestního stíhání Ivana Fuksy, Marka Šnajdra a Petra Tluchoře. I když policisté a státní zástupci vyhodnotili jejich vyjednávání o vzdání se poslaneckého mandátu jako korupční, byli na základě imunity vyňati z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

Naopak stíhání Romana Bočka a Jany Nagyové, nyní už Nečasové, kvůli zmiňovaným poslaneckým trafikám může pokračovat. Byli „pouhými“ státními úředníky, proto nebyli chráněni imunitou. Jsou tudíž kvůli tomu znevýhodněni a nebylo by překvapením, kdyby se obrátili na Ústavní soud.

Podobně se může cítit rovněž Petr Nečas. Nejvyšší soud totiž rozhodl o tom, že v současné době je běžným občanem a protože za tzv. trafiky pro poslance nebyl dosud stíhán, může k tomu nyní dojít. Spornou věc, zda nabídka postů ve vedení firem ovládaných státem výměnou za vzdání se mandátu je korupce, může rozhodnout příslušný soud pouze v případu těch, kteří měli korumpovat. Ti, kteří měli úplatek přijmout, zůstanou mimo. Jen těžko by státní zástupci mohli své obvinění postavit na důkazech, které by o činnosti pánů Fuksy, Tluchoře a Šnajdra nasbírali až v momentu, kdy se vzdali poslanecké funkce.

Česká republika má nyní definitivně soudem jasně vymezený rozsah poslanecké imunity. Nelze proto vyloučit, že budou-li poslanci porušovat zákony v souvislosti s výkonem své funkce, může je ochránit imunita. Na to naopak nemohou spoléhat všichni ostatní, kteří se mohou považovat za „občany druhé kategorie“. Kauza tzv. poslaneckých trafik se tím plynule posouvá k velmi rozpačitému konci.

K žádnému konkrétnímu závěru naopak zatím nesměřuje mapování aktivit organizované skupiny, která měla mít vazby na lidi z politiky a která se měla pokoušet ovlivňovat její chod a přidělování státních zakázek. Právě pomocí tohoto vyšetřování se policisté dostali až k pravé ruce tehdejšího premiéra Janě Nagyové, k zneužití vojenského zpravodajství a k tzv. poslaneckým trafikám.

Vyšetřovatelé spolu se státními zástupci vyvolali očekávání veřejnosti, že demontují klientelisticko-korupční systém. Zatím to vypadá maximálně na jeho velmi drobný otřes, za který bude zaplaceno prohloubením skepse občanů, že ho policisté a státní zástupci dokáží rozbít. Zároveň postup celého týmu, který reprezentuje vrchní státní zástupce Ivo Ištván, působí s odstupem času jako průzkum bojem. Zaplatí za něj tím, že se minimálně zabrzdí postup dalšího vymanění se policie a státních zástupců z vlivu politiků.