Obchod s lidmi a sexuálně motivované násilí

13. leden 2008

Podle Mezinárodní organizace pro migraci se stane na celém světě obětí obchodování s lidmi 700 tisíc až 2 milióny žen a dětí. Vedle obchodu s drogami a zbraněmi je to jeden z nejvýnosnějších typů kriminální činnosti. Odborníci uvádějí, že až 80 % prostitutek ve vyspělých zemích Evropy prožilo ve svém dětství nebo mládí sexuální násilí. To se výrazně podepsalo na způsobu jejich současného života. I v naší zemi se odhaduje počet sexuálních otrokyň na několik tisíc. Jsou zbaveny svobody, občanských práv a hlavně lidské důstojnosti.

Jak se vlastně ženy mohou stát obětí sexuálně motivovaného násilí? Je pohled naší společnosti na prostituci normální? Jakou mají prostitutky pozici ve společnosti? Lze jim nějak účinně pomoci? Jaké v této pomoci má místo církev? Hostem Výzev přítomnosti je paní Jindřiška Krpálková, která pracuje v arcidiecézní charitě v Praze a je koordinátorkou projektu Magdala zaměřeného na pomoc ženám nuceným k prostituci násilím.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio