Nový ptačí druh ze Šalamounových ostrovů

23. září 2010

Objev nového ptačího druhu patří k relativně vzácným událostem - celosvětově k nim dochází méně často než jednou za rok. Nyní se jeden takový podařil.

Lelkouni jsou soumrační až noční ptáci. Vyznačují se velmi širokým, na konci zahnutým zobákem, který jim umožňuje lovit hmyz, hlodavce, žáby i malé ptáky. Na Šalamounových ostrovech v jižním Pacifiku už celých sto let nebyl odchycen žádný exemplář lelkouna. Nyní zde jednoho dokázali ulovit ornitologové z Florida Museum of Natural History.

Nově objevený druh lelkouna (nahoře) a jeho blízký příbuzný (dole)

Podle zprávy z University of Florida bylo na první pohled zřejmé, že se nejedná o žádný dosud známý druh. Tuto skutečnost potvrdila analýza DNA - její srovnání se známými lelkouny z rodu Batrachostomus a Podagrus ukázalo, že jde nejen o neznámý druh, ale i rod. Nový lelkoun pak dostal vědecké jméno Rigidipenna inexpectata.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio