Nový důkaz o životě na Marsu?

24. září 2010

V roce 1996 vzrušila svět zpráva o nálezu "mikrofosílií" v martském meteoritu ALH84001. Většina vědců byla k tomuto důkazu o existenci života na "rudé planetě" skeptická.

Nyní přinášejí hned dva vědecké týmy další podobný nález. Stopy po martských mikrobech jsou podle nich patrné v meteoritech Nakhla.

V roce 1911, přesněji 28. června přibližně v devět hodin ráno, se objevil na nebi nad egyptskou vsí Nakhla poblíž Alexandrie oblak provázený rachotem. Místní obyvatelé se k smrti vyděsili, protože vzápětí se na zem snesl déšť rozžhavených kamenů. Jeden podle očitých svědků dokonce zabil pobíhajícího psa.

Kamenný déšť v Nakhle byl důsledkem pádu asi desetikilogramového meteoritu, který se v atmosféře roztrhal na 40 kusů o hmotnosti od 20 gramů do bezmála dvou kilogramů. Meteorit je zajímavý tím, že pochází z Marsu, odkud jej zřejmě kdysi dávno vymrštila do meziplanetárního prostoru kolize rudé planety s jiným vesmírným tělesem. Tým vedený geologem Martinem Fiskem z Oregonské státní univerzity publikoval v dubnovém čísle vědeckého časopisu Astrobiology výsledky důkladného průzkumu jednoho ze zlomků meteoritu Nakhla. Vědci zaměřili pozornost na tenké "kanálky", kterými jsou protkány krystaly olivínu v meteoritu. Zjistili, že jsou shodné s kanálky v čedičích pozemského mořského dna. To je bezesporu významný objev, protože tvorba "kanálku" v podmořských čedičích je připisována činnosti pozemských bakterií, jež si pomocí kyselin proleptávají horninami cestu za potravou. Kanálky z pozemských čedičů proto obsahují organické sloučeniny a byla v nich prokázána také DNA.

Mohly podobné kanálky vznikat činností bakterií i v horninách Marsu? Tým vedený astrobiologem Davidem McKayem z Johnsonova kosmického centra v texaském Houstonu je přesvědčen, že tomu tak bylo. McKay došel k tomuto závěru výzkumem jiného zlomku meteoritu Nakhla. Hned několika chemickými analýzami prokázal, že "kanálky" v hornině meteoritu obsahují organickou hmotu. Podle McKaye se tato hmota dostala do kanálků už na Marsu a mohla pocházet z mikroorganismů.

Většina vědců vítá výsledky výzkumu Fiskova a McKayova týmu se značnou skepsí. McKay se proslavil v roce 1996, když otiskl ve vědeckém časopise Science mikrofotografie martského meteoritu ALH84001 a dokazoval, že na nich jsou patrné mikroskopické fosílie martských mikroorganismů. Většinu vědecké obce tenkrát nepřesvědčil. Zřejmě se mu to nepovede ani napodruhé.

"Určitě narazili na něco pozoruhodného, ale nejsem přesvědčen, že to je to, co říkají," řekl v rozhovoru pro vědecký časopis Science americký astrobiolog Andrew Steele z Carnegie Institution ve Washingtonu. "Našli organickou hmotu, která buď vznikla na Marsu bez přispění živých organismů, nebo pochází z mikrobů, které se do meteoritu dostaly po dopadu u Nakhly ze zabitého psa. Mohla se do horniny dostat i při přípravě vzorků pro pozorování. Je to kontaminace."

Spustit audio