Nové nebezpečné infekce

24. září 2010

Američtí lékaři a mikrobiologové zasedali v Atlantě, aby našli recept na infekce, které se šíří nemocnicemi. Jejich původci jsou bakterie Clostridium difficile a Clostridium sordellii. Nástup těchto bakterií zdaleka netrápí jen USA.

Američtí lékaři se sešli v Centru pro kontrolu a prevenci chorob v Atlantě, aby se zamysleli a poradili nad narůstajícími problémy s dvěma druhy nebezpečných bakterií.

První je Clostridium difficile, která se množí v tlustém střevě a má jen od roku 2000 na svědomí v USA stovky životů pacientů hospitalizovaných v nemocnicích. Ti trpěli jiným onemocněním a Clostridium difficile je nakazilo dodatečně. Obvykle se touto bakterií nakazí lidé, kteří jsou v nemocnici intenzivně léčeni antibiotiky. Není však jasné, jak užívání antibiotik a nákaza souvisejí. Rostou totiž počty případů nákazy u lidí, kteří antibiotika neužívali.

Bakterie se stále častěji vyskytuje i u zdravých lidí a zvířat, kteří pak působí jako její přenašeči. Počet nakažených v USA stoupl v letech 2000 až 2003 na dvojnásobek a v roce 2004 narostl o dalších 25 %. Podobný nárůst zaznamenala i Velká Británie a Kanada. Úmrtnost narostla z 1 % na 7 %. K dispozici je řada důkazů o tom, že se bakterie nejen šíří, ale zároveň i mění. Na sklonku roku 2005 byl například popsán kmen, který produkuje zvýšená množství nebezpečných toxinů.

Druhou nebezpečnou "novinku" představuje Clostridium sordellii. Tato bakterie je pro mikrobiology a lékaře ještě větší neznámou než její příbuzná Clostridium difficile. Není vůbec jasné, co předurčuje člověka k nákaze. Léčba bývá většinou neúspěšná. Nejčastěji podléhají infekci mladé ženy po porodu, po samovolném potratu nebo po umělém přerušení těhotenství. Toxiny vylučované touto bakterií ničí v buňkách infikovaných lidí molekuly zprostředkovávající účinek hormonů ze skupiny glukokortikoidů. Ty patří ke klíčovým molekulám, jimiž organismus drží kontrolu nad zánětlivými procesy. Narušení akce glukokortikoidů bakteriálními toxiny otevírá prostor pro rozvoj masivního, životu nebezpečného zánětu.

Výzkum na tomto poli je velice složitý, protože jak Clostridium difficile, tak i Clostridium sordellii se vzpírají snahám genových inženýrů o zásahy do dědičné informace. Navíc se chovají v organismu laboratorních zvířat jinak než v těle člověka, a proto nelze činit spolehlivé závěry ani z pokusů na myších nebo potkanech. Vědci vyvíjejí očkovací látky a navíc se snaží najít léky, které by na sebe vázaly nebezpečné toxiny. Na setkání amerických lékařů a mikrobiologů v Atlantě upozornil epidemiolog Clifford MacDonald na statistické údaje, které naznačují, že na vzestupu může být další zástupce klostrídií - Clostridium perfringens.

Spustit audio