Nové motorové vlaky pro Dánsko

26. červenec 2006

Dopravní společnost Vestsjaellands Lokalbaner nabídne cestujícím na železničních tratích na západě ostrovní části Dánského království vyšší komfort. Stane se tak díky nasazení devíti moderních motorových jednotek CORADIA LINT, které vyrobí koncern ALSTOM.

Kontrakt, jenž byl uzavřen v prvních červencových dnech, má hodnotu 23 milionů EUR. Projekt je součástí rámcové smlouvy, podepsané v listopadu roku 2004 mezi společností Alstom a regionálními dopravci v Dánsku. Již v minulém roce byla uzavřena první konkrétní smlouva tohoto typu, jež se týkala dodávky 27 motorových vlaků pro dopravce, zajišťující provoz na tratích v severní části Dánska. V závodech Alstom Salzgitter v Německu v současné době probíhá výroba objednaných jednotek, které nahradí dosavadní vozidla, používaná na dánských železnicích již 30 let.

Jednotky CORADIA LINT patří mezi současná moderní železniční vozidla, jež postupně nahrazují starší typy vozů v celé Evropě. Dalšími podobnými jsou kupříkladu DESIRO či TALENT konkurenčních výrobců Siemens a Bombardier. Jsou řešena jako dva (nebo i tři či čtyři) propojené díly s krajními podvozky poháněnými výkonným spalovacím motorem (či elektricky), přičemž střední podvozek typu Jacobs slouží jako nosný pro obě části skříně. Minimálně 60 procent vnitřního prostoru je nízkopodlažní prostor, jsou zde vytvořena místa k sezení v různém uspořádání, prostor pro imobilní cestující, místo pro dětské kočárky, jízdní kola, lyže a rozměrná zavazadla i víceúčelová zóna. Celý vnitřek je plně klimatizován. Jednotky díky svému promyšlenému uspořádání urychlují ve srovnání se staršími vlaky výměnu cestujících ve stanicích a dosahují vysokých hodnot zrychlení i brzdného zpomalení, včetně vyšší maximální rychlosti. To vše přispívá ke zkracování jízdních dob vlakových spojů a lepší kvalitě cestování.

Nové jednotky pro Vestsjaellands Lokalbaner budou obsluhovat asi 100 km tratí, konkrétně na ramenech Holbaek - Nyköbing a Töllöse - Slagelse. Očekává se, že zde vlaky přepraví průměrně 1,7 milionu cestujících ročně. Moderní vozidla sofistikované konstrukce ve spojení s intenzivní nabídkou spojů v časovém taktu (například každou půlhodinu) jsou prostředkem, jak umožnit lidem v regionech a okolí menších měst využívat přednostně železniční dopravu. V sousedním Rakousku se vlaky této kategorie plně osvědčují i v systému S-Bahn.

Logo

Pramen: Alstom

autor: Ivo Valent
Spustit audio