Nesystémový a nekoncepční, říká k návrhu zákona o státním zastupitelství Bradáčová

1. prosinec 2014

Jako příliv a odliv se střídají pokusy dát Státnímu zastupitelství více nezávislosti. Ministerstvo spravedlnosti stáhlo z projednávání ve sněmovně návrh příslušného zákona a podstatně ho přepracovalo.

Návladní tvrdí, že nejnovější podoba popírá záměr vysvobodit Státní zastupitelství z přílišného vlivu politiků, ministryně spravedlnosti Helena Válková ale nesouhlasí.

„Změn v zákoně je několik,“ uvedl v pořadu Pro a proti náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán.

Nejdůležitější je posun od zbytků sovětského systému centrálně řízené prokuratury k systému rozvolněnějšímu, kde jednotlivý státní zástupce má větší volnost ve své činnosti, vysvětlil náměstek.

Další změnou je vytvoření speciálního útvaru, který by měl sloužit k odhalování závažné hospodářské a korupční kriminality.

Přesto v návrhu zákona zůstala pro mnohé sporná možnost odvolat státního zástupce vládou.


Pelikán: „Vzhledem k významu této funkce by bylo vhodné, kdyby ve chvíli, kdy se ten člověk zblázní nebo nechá koupit, vláda mohla zasáhnout okamžitě s tím, že tam je ještě následná kontrola.“

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová možnost vlády odvolat státního zástupce kritizuje: „Já tomu rozumím tak, jak je to v zákoně napsáno.“


Bradáčová:. Nepíše se o možnosti vlády státního zástupce odvolat v případě, když bude stižen duchovní poruchou nebo z jinak kvalifikovaném důvodu. Tato možnost je při jakémkoli porušení povinnosti, a jednou z povinností uložených v návrhu je podat jakoukoli informaci, kterou ministerstvo potřebuje pro výkon své politiky.“

Tím ovšem výhrady Bradáčové nekončí. „Mé výhrady jsou téměř vůči všemu,“ řekla.

„Předložený návrh považuji nesystémový, nekoncepční. Není z něj patrné, zda se ministerstvo přiklání ke koncentrovanému modelu nebo k rozvolněnému.“

Podle ní také nástroje, které autoři návrhu zákona zvolili pro jednotlivé státní zástupce nebo jednotlivé úřady Státního zastupitelství, neodpovídají Pelikánově příslibu rozvolněnějšího pojetí kompetencí státního zástupce.

Stejně tak tomu neodpovídá teze, že specializace bude zajištěna speciálním úřadem. „Pokud chce ministerstvo vytvořit úřad, tak by tento měl mít vzhledem ke svěřeným kompetencím nejméně 110 státních zástupců a v běhu by u něho bylo 700 kauz,“ připomněla vrchní státní zástupkyně .

„Ani největší Státní zastupitelství nedisponuje tolika zástupci. Je evidentní, že o žádnou specializaci se nemůže v tomto případě jednat,“ kritizovala návrh zákona Lenka Bradáčová.

autoři: tpa , oci
Spustit audio