Neprávem obviněné rostliny

18. leden 2009

Nová studie očistila rostliny od podezření, že produkují velká množství skleníkového plynu metanu.

Metan se do atmosféry uvolňuje z různých zdrojů - škála sahá od lesních požárů a unikajícího plynu až po kravince. V roce 2006 přišel geochemik Frank Keppler z Institutu Maxe Plancka s kontroverzní teorií, podle které jsou producenty metanu také některé rostliny. Ty měly být dokonce zodpovědné za 10 až 45 % světových emisí metanu. Britští vědci z Londýnské univerzity teorii pokládali nejen za kontroverzní, ale přímo šokující a pokusili se ji experimentálně ověřit.

Pracovali se stejnými rostlinami jako Frank Keppler, které pěstovali v prostředí bez vnějších zdrojů metanu. V okolí rostlin nenašli žádné stopy skleníkového plynu, což znamenalo, že rostliny jej samy nemohou vyrábět. V dalším experimentu umístili rostliny do vody, která obsahovala rozpuštěný metan. Zjistili, že rostliny svými kořeny metan absorbují spolu s vodou. Plyn se pak tělem rostliny dostává až do listů, ze kterých se odpařuje v procesu transpirace. Posledním důkazem, že rostliny metan nevyrábějí, pouze jej transportují z půdy do ovzduší, přineslo zjištění, že nemají žádné enzymy podobné těm, pomocí kterých metan vyrábějí některé mikroorganismy.

Výsledky studie publikuje časopis Proceedings of the Royal Society B.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio