Neandrtálci od polárního kruhu

Poslední neandrtálci možná našli útočiště v nehostinných podmínkách nedaleko polárního kruhu.

Moustérienská kultura byla rozšířena před 300 000 až 33 000 lety a vyznačuje se typickými kamennými nástroji. Zanechali je po sobě jak archaické formy Homo sapiens a euroasijští neandrtálci, tak moderní lidé z Blízkého východu. Někteří archeologové se domnívají, že moustérienská technologie nebyla dostatečně vyspělá na to, aby obstála v konkurenci nástrojů moderních lidí, nebo aby neandrtálcům umožnila osídlit oblasti s extrémním klimatem nedaleko polárního kruhu. Nálezy z lokality Byzová v polárním Uralu však naznačují, že jsme moustérienskou kulturu možná podcenili.

Archeologové zde kromě nástrojů z kultury Moustérien objevili velké množství mamutích a jeleních kostí, které nesou známky porcování. Výsledky jejich datování ukazují, že v jeskyni žili lidé ještě před 31 000 až 34 000 lety. To by znamenalo, že neandrtálci vymřeli asi o 6000 let později, než se zatím soudilo, a pronikli mnohem dále na sever. Všechna ostatní známá místa jejich výskytu leží nejméně 1000 km jižněji. Byzová proto mohla být posledním útočištěm neandrtálců před jejich zánikem.

Zdroj: Science