Na co myslí ryba

4. únor 2013
Dánio pruhované (Danio rerio)

Nová technologie umožnila japonským vědcům „číst“ myšlenky ryby, která plave a vidí před sebou kořist. Je to vůbec poprvé, kdy mohli v reálném čase sledovat mozkovou aktivitu zvířete během jeho přirozeného chování.

Průlom přinesl vývoj velmi citlivé fluorescenční sondy, které detekuje aktivitu jednotlivých neuronů. Vědci z japonské Saitama University však také museli vytvořit novou genetickou metodu, díky které se sonda dostane právě do těch neuronů, které vědce zajímají. Pokusným zvířetem byla průhledná larva oblíbené laboratorní rybky danio pruhované (Danio rerio). Novou metodu vědci využili k tomu, aby zmapovali, co se v části mozku, která zpracovává zrakové informace, děje tehdy, když imobilizovaná larva zahlédne kořist - v tomto případě prvoka trepku velkou.

<p><iframe width="610" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/jROtX4h1IGU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

Fluorescenční záření, které signalizovalo aktivitu neuronů, se přesouvalo podle toho, jak se trepka zrovna pohybovala kolem larvy. V dalším experimentu larva volně plavala a vědci mohli sledovat, jak se aktivita jejího mozku změní poté, co vytouženou trepku uloví. Doufají, že touto metodou budou moci určit, které okruhy v mozku se podílejí na komplexním chování obratlovců – od vnímání pohybu až po učení nebo tvorbu rozhodnutí.

Zdroj: SciecneDaily, Current Biology

Spustit audio
autor: redakce ČRo Leonardo