Multimediální výstava Brno osvobozené!? nechává promlouvat pamětníky a připomíná hodnotu svobody

Festival Meeting Brno a Paměť národa připomínají multimediální výstavou Brno osvobozené!? nesvobodné období za komunistické totality.

Příběh sudetského Němce z antifašistické rodiny, který chtěl založit Svaz přátel, ale stal se z něho agent StB

Walter Sitte se narodil v roce 1935 do sudetoněmecké rodiny kousek od německých hranic v Hrádku nad Nisou.

Před 74 lety řádili v českém pohraničí vojáci, partyzáni a revoluční gardy. Vyháněli Němce za hranice, vraždili, znásilňovali a kradli.

Expozice byla vytvořena u příležitosti 30. výročí sametové revoluce a 29. května zahájila 4. ročník festivalu Meeting Brno. Netradiční podzemní prostory vedle památníku Rudoarmějce na Moravském náměstí ožívají příběhy pamětníků až do 28. června.

Výstava nesoudí, netvrdí, nechává bez komentáře promlouvat očité svědky a přímé účastníky klíčových událostí 20. století. S celými příběhy pamětníků se lze seznámil na panelech umístěných na Moravském náměstí, zejména pak prostřednictvím multimediální projekce v podzemních prostorách někdejší přečerpávací stanice u památníku Rudoarmějce.

Opozice v mrazivém tichu normalizace

Návštěvníci se dozvědí o klíčových poválečných událostech v Brně, které bylo osvobozeno Rudou armádou 25. dubna 1945. Poválečné Československo se ale ze svobody neradovalo dlouho. V únoru 1948 se moci chopili komunisté a nastala doba politických procesů. Krátké období nadechnutí na jaře 1968 ukončila invaze vojsk Varšavské smlouvy. Připomenutí okupace ve dnech 21. a 22. srpna 1969 brutálně potlačily již československé bezpečnostní složky.

Kněz Heryán utekl z komunistické země, chtěl do Afriky na misie. Stal se ale pastorem undergroundu, i když na něj pankáči na festivalu sprostě řvali

Kněz Heryán

V létě roku 1987 odjížděl z Prahy zájezd do Rakouska. V autobuse seděl i sedmadvacetiletý tajně vysvěcený řeholník Ladislav Heryán. Snil o misii v Africe.

I přes mrazivé ticho normalizace v Brně působila demokratická opozice. V prostředí undergroundu vznikala nová díla, vydávaly se samizdaty, pedagogové vyloučení z vysokých škol pořádali semináře a přednášky. Naděje na svobodu a demokracii se naplnila až v listopadu 1989.

Výpovědi z Paměti národa

Festival Meeting Brno každoročně pracuje s veřejným prostorem, v němž připomíná někdy i méně známou, ale důležitou historii. Také z tohoto důvodu vznikla spolupráce s Pamětí národa. Umístěním vybraných festivalových akcí na méně obvyklých místech vznikají nové příležitosti k setkávání lidi, z čehož vychází samotný název festivalu.

Výpovědi brněnských pamětníků pocházejí ze sbírky Paměť národa, která v současnosti zpřístupňuje veřejnosti téměř 5 000 svědectví o událostech 20. století na www.pametnaroda.cz. Sbírku spravuje nezisková organizace Post Bellum, o.p.s. ve spolupráci s partnerskými organizacemi – Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem.

Ze sbírky rozhovorů Paměti národa vzniká každý týden na Plusu pořad Příběhy 20. století. Mikuláš Kroupa a Adam Drda vybírají důležitá svědectví, ze kterých se můžeme poučit i dnes. Osudy přeživších holocaustu, vězněných příslušníků undergroundu, církví, Skauta i příběhy obyčejných lidí, které semlela kola osudu, můžete číst i poslouchat v archivu pořadu.