Mnich - příběh jedné vesnice

22. září 2010

V rámci právě probíhající reformy základního a středního školství dochází v letošním školním roce poprvé k zavádění tzv. průřezových témat do praxe. Kromě již šesti ustavených se mohou učitelé věnovat i tzv. volitelným průřezovým tématům. "Mnich - příběh jedné vesnice" je název projektu, se kterým se Gymnázium V. Nováka v Jindřichově Hradci spolu s Muzeem Jindřichohradecka (a ve spolupráci s Pedagogickou Fakultou UK v Praze) zapojilo do přípravy jednoho z možných budoucích témat "Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví".

Žáci 3. ročníku osmiletého gymnázia se v rámci projektu seznámili jak s nejstarší historií zaniklé vesnice Mnich u Nové Bystřice, jejíž počátky spadají do období německé kolonizace na konci 12. a začátku 13. století, tak s událostmi novodobými, spojenými s vysídlením německého obyvatelstva po 2. světové válce a postupným zánikem vesnice v souvislosti s budováním pohraničního pásma v 50. letech.

Na úvodní teoretickou část projektu, během níž žáci vyhledávali materiály z odborné literatury, navštívili muzejní knihovnu, vyslechli si odbornou přednášku na dané téma a pátrali po pamětnících zmíněných událostí, navázala část praktická. Ve čtvrtek 11. října 2007 se žáci účastnili celodenního výjezdu do vesnice Mnich, kde si doplnili své poznatky přímo v terénu.

Jana Burianová a studenti 3. A Gymnázia V. Nováka v J. Hradci

Jak vypadá studium historie v praxi

Podle svého zájmu se žáci věnovali různým aktivitám. Zatímco někteří vyhledávali konkrétní místa podle starých map a fotografií, jiní se pokusili o fotografické a výtvarné ztvárnění daného tématu nebo se pod vedením muzejního archeologa snažili zaměřit půdorys původně románského kostela. Svoji pozornost věnovali žáci také okolní přírodě a určovali rostliny a živočichy v lokalitě, která je velmi cenná nejen z pohledu historie, ale i krajiny.

Další předem určená skupina žáků měla za úkol zaznamenat rozhovory s pamětníky, mezi nimiž byla i paní Rosa Keinz z Rakouska, která se v roce 1920 v Mnichu narodila a prožila zde dvacet let. Díky ní jako by před námi zaniklá vesnice znovu ožila. Během krátké procházky se žáci dověděli, kde bydlel starosta obce, kde stávala škola, hospoda nebo její rodný domek.

Díky hezkému počasí a hlavně pomoci lidí, kteří se o projekt a danou tématiku zajímají a byli ochotni nám v přípravě akce pomoci, si žáci zajímavou a netradiční formou doplnili své znalosti regionální historie.

Projektovým dnem příběh jedné vesnice a dětí, které ji objevují, nekončí

Výsledky celého projektu byly zpracovány ve formě prezentace, krátkého filmu a výstavy. Dne 5. května se s výsledky společného projektu školy a Muzea Jindřichohradecka měli možnost seznámit účastníci semináře na půdě Karolina Univerzity Karlovy v Praze, 12. května sami studenti vystoupili s prezentací svého projektu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v pátek 16. května představili dosažené výsledky účastníkům semináře učitelů ZŠ a nižších stupňů gymnázií, které Pedagogická fakulta UK v Praze pořádala v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka.

J. Hradec - seminář 16.5.2008

Projekt se stal také součástí programu Slavnosti stezek v areálu Blanko u Nové Bystřice, která proběhla v sobotu 17. května 2008 u příležitosti otevření nových naučných turistických Stezek 20. století - Graselovy; Textilní a Vyznání. S velkým zájmem se s průběhem a výsledky projektu seznámili účastníci tiskové konference včetně zástupců médií, odborníků a podnikatelů v cestovním ruchu, místních samospráv a zástupců příhraničních rakouských měst a obcí. V průběhu odpoledne pak studenti vystoupili před veřejností na hlavním pódiu v rámci naučného programu.

O celý projekt projevilo zájem několik médií, potěšitelné je, že právě projekt "Mnich - příběh jedné vesnice" byl zařazen mezi nejzajímavější a zároveň i nejúspěšnější projekty roku 2007 z cyklu "Výchova ke kulturně historickému dědictví".

Projekt byl zpracováván od září do prosince loňského roku pod odborným vedením učitelek gymnázia PhDr. Jany Burianové a PhDr. Ivany Pečtové. Hovořili jsme o něm v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 23. 5. 2008 a také v pořadu Třetí dimenze s premiérou 29. 4. 2008.

autor: Jana Burianová
Spustit audio