Lidská expanze v době kamenné

Lidské nástroje z doby kamenné

Výsledky genetické studie ukazují, že lidská populace začala expandovat už v době kamenné - tedy ještě předtím, než se rozvinulo zemědělství.

Rekonstrukce načasování a rozsahu změn v lidské populaci je důležitá pro pochopení evoluce druhu Homo sapiens. Na první velkou expanzi lidské populace, ke které v historii došlo, ale panují rozdílné názory. Část odborníků se domnívá, že k ní došlo už ve skupinách lovců-sběračů pozdního pleistocénu a umožnily ji technologické inovace - především ve výrobě kamenných nástrojů - a změny v chování tlup. Jiní vědci se domnívají, že expanzi přinesl rozvoj zemědělství, ke kterému došlo v pozdějším období neolitu.

Tým výzkumníků vedený Michaelem Hammerem z Arizonské univerzity dal dohromady data z genetických studií s archeologickými objevy a došel k závěru, že expanze lidské populace předcházela rozvoji zemědělství. Podle výsledků studie, které dnes zveřejnil PLoS ONE, k expanzi došlo v Africe asi před 40 000 let, tedy na konci doby kamenné. Studie tak podpořila teorii, že populační růst hrál důležitou roli v evoluci lidských kultur.