Ledový zip

23. září 2010

Článek v časopise Physical Review Letters demonstruje, jakým způsobem se chovají ledové pláty v Antarktickém oceánu při vzájemné kolizi. Autoři článku ze svého pozorování a následujícího experimentu vyvozují nový fyzikální fenomén.

Při kolizi dvou plátů z elastického materiálu plujících v kapalině by teoreticky mohlo dojít ke dvěma možným jevům. V prvním případě se pláty převrství, což můžeme pozorovat například u zemské kůry. Ve druhém se mohou vzájemně roztříštit za vzniku mnoha úlomků. To se stává právě u kolizí kusů ledu.

Fyzikové z Yale University ovšem ukázali, že existuje i třetí alternativa. Zjistili, že pokud dva pláty ledu plující v Antarktickém oceánu mají podobnou tloušťku, mohou se při srážce zubovitě poskládat do sebe. Výsledná struktura pak velmi připomíná zip. Tento efekt dokázali zopakovat i v laboratorních podmínkách na plátech vyrobených z vosku. Podle nich jde o robustní fyzikální fenomén, který platí pro jakékoli materiály s podobnou tloušťkou a flexibilitou.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio