"Komunismus = součást naší identity"

29. listopad 2004

Prezident republiky prohlásil u příležitosti nedávného listopadového výročí mj. (nyní ho budu stručně parafrázovat), že bychom se měli smířit s tím, že komunismus je součástí naší národní identity. Mnozí se nad jeho sdělením pozastavovali. Pokusím se interpretovat jeho slova způsobem, který mi je učiní přijatelnými.

Nejprve je třeba definovat pojmy. Co je to tedy ten komunismus? Je to zvláštní typ, dokonce krajní typ socialistické doktríny, který vysvětluje dějinný pohyb třídním bojem o vládu nad výrobními prostředky, ale na rozdíl od jiných socialistických doktrín tvrdí, že tento boj má vyvrcholit proletářskou revolucí, kterou povede a provede osvícená avantgarda, komunistická stana. Ta zavede diktaturu, v níž se třídně rozdělená společnost přetaví ve společnost beztřídní.

Pokud bych měl ilustrovat socialistickou doktrínu nějakými portréty, volil bych asi Marxe, Engelse, Bernsteina a řadu tzv. reformistů. Kapitolku o komunismu bych vyzdobil Leninem. A Stalinem. Taky Gottwaldem. - Patřily by tam i cizokrajné typy, např. Mao, nebo Fidel Castro. Nebo ten zarputilý mužíček ze Severní Koreje, na jehož jméno si momentálně nevzpomínám. Ale bez těch exotů se obejdu. Stačí mi Gottwald a jeho KSČ.

Doktrína socialismu měla u nás živnou půdu už v 19. století. A to i její radikální verze, předchůdkyně doktríny komunistické. Koncem 19. století byla u nás sociální demokracie mocnou a respektovanou stranou. Její rozštěp urychlila 1.světová válka. V r. 1921 vznikla KSČ, která přetáhla sociální demokracii většinu živé síly, lze-li tak říci. Byla to strana masová, třetí nejpočetnější na světě, hned po ruské a německé. Za první republiky si prošla několika krizemi, ale orientaci na moskevskou Kominternu si zachovala. Uvažme, kolik významných osobností naší kultury dokázala oslnit: převážnou část naší intelektuální levice. Někoho jen na čas. Pak se s ní třeba i rozešel. Ale často zůstal tou fascinací nadosmrti nějak poznamenán. - Po 2. světové válce se s přeběhlíky ke komunismu roztrhl pytel. V relativně svobodných volbách v r. 1946 získala KSČ v českých zemích přes 40% hlasů. Masový charakter neztratila ani terorem 50. let. Měla trvale víc než milion členů. - Po porážce reformního pokusu v r. 1968 se čistkami zbavila třetiny členstva. Už se ale nemluví o tom, že své početní stavy zakrátko zase doplnila.

Uvažme dále, že komunistická doktrína zdařila pronikla nejen do učebnic, ale i do lidských myslí, které třeba ani o své poplatnosti tomuto učení nevědí. Ještě dnes zjišťuji u svých studentů, tedy u lidí cca dvacetiletých (pravda, u těch méně přemýšlivých), že jejich způsob rozumění člověku, společnosti a světu odpovídá jakémusi zbytkovému dialektickému a historickému materialismu.

Označím-li komunismus za fenomén, musím uznat, že takto se nechová fenomén cizorodý, importovaný. Je to součást bytí našeho národa, kus jeho života. Myslel-li to prezident republiky takto, musím souhlasit. Je otázka, co mínil tím, když řekl, že se s tím máme smířit. Pokud to myslel tak, že člověku, který má cukrovku nebo poruchu krevní srážlivosti, nezbývá než se s tím smířit, rovněž souhlasím. Pokud nám chtěl říci, že nám to má přestat vadit, pak nesouhlasím.

autor: Petr Příhoda
Spustit audio