Klávesnice může odhalit začínající demenci

28. srpen 2009

Starší lidé si od počítačů mnohdy udržují odstup. Podle nové studie by jim ale práce s klávesnicí mohla pomoct včas odhalit úpadek duševních schopností.

Výzkumníci z Marylandské univerzity se domnívají, že první známky kognitivních problémů spojených s vysokým věkem nebo příznaky neurodegenerativních chorob může odhalit speciální software, který by hodnotil způsob psaní na klávesnici. Díky tomu by bylo možné zahájit léčbu na samém počátku nemoci a oddálit tak případný nástup demence.

Individuální rytmus a styl psaní každého z nás je dlouhodobě stabilní, ale ve stresu se mění. Výzkumníci shromáždili skupinu dobrovolníků, kteří měli v průměru 12letou zkušenost se psaním na počítačové klávesnici. V průběhu experimentů je vědci nejprve nechali psát emaily a další jednoduché texty. Poté, co získali základní "vzorek" jejich stylu psaní, je mírně vystresovali těžkými matematickými úlohami nebo fyzickým cvičením a opět posadili ke klávesnici.

Zjistili, že psychický stres se odráží především ve stiskávání kláves, zatímco fyzický stres vede k častějším lingvistickým chybám. Nashromážděné údaje chtějí vědci použít k vývoji speciálního "hlídacího" softwaru. Ten by při dlouhodobě změněném stylu psaní uživatele počítače upozornil, že je čas vypravit se k lékaři.

Výsledky studie popisuje článek v International Journal of Human-Computer Studies.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio