Kdo nehospodaří intenzivně, zanikne, hájí armády kaprů v rybnících rybáři

7. říjen 2015

V malebné české krajině plné rybníků se rozvinuly květy zla, sinice. Podle vědců jsou řasy a špinavá voda odrazem zásadní proměny českých rybníků.

Z ráje pulzujícího životem se staly prý továrny na výrobu jediného zboží, a rybáři podle vědců živí armády kaprů, kvůli kterým pak hynou žáby, čolci nebo ptáci. Majitelé rybníků se ale hájí, že nedělají nic nad rámec schválených pravidel, a že vodu jim kalí spíše farmáři a obce.

„Rybáři obhospodařují rybníky natolik intenzivně, že už tam nic jiného žít nemůže,“ uvedl v pořadu Pro a proti ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a AV ČR David Storch.

Podle něj ryby do rybníků samozřejmě patří, ale problém je v tom, že mnoho rybníků je obhospodařováno nad rámec toho, co voda snese.

„Třeba v třeboňských rybnících jsou výnosy kaprů desetkrát vyšší, než byly před sto lety. Když jsem v 80. letech na Třeboňsko jezdil, byly rybníky bohatší počtem živočichů a v mnohých se dalo koupat,“ vzpomněl ekolog.


Storch: „Nejsem přesvědčen o tom, že to je nezbytné. Hospodaření se napíná úplně na doraz, aby byl kapr co nejlevnější a byly co největší výnosy. To je problém proto, že rybníky na rozdíl od polí mají i jiné funkce než jen produkci kaprů.“

Pavel Vrána z Českého rybářského svazu tvrdí, že rybáři mohou kvalitu vody někde zlepšovat, ale jinde zhoršovat.


Vrána: „Ekologové by byli rádi, kdybychom suplovali funkci odstavených říčních ramen, která dnes díky regulacím chybí. Souhlasím, že řadě ptáků nebo jiných ohrožených živočichů chybí životní prostor, ale my si ho sami nadále ukrajujeme, podívejte se třeba na regulaci Vltavy.“

Rozhodně ale chov kapra v českých rybnících není nad to, co Štorch označil jako únosnou mez, oponoval rybář.

„České rybníkářství patří ke světové špičce a stejnou intenzifikaci hospodaření můžete sledovat napříč celým zemědělským sektorem,“ upozornil Vrána.

Ten připomněl, že kdo nepracuje dostatečně intenzivně, z celého cyklu vypadne a dříve či později zanikne.

Výtky na přemíru hojení, vápnění a krmení osádky rybníků zástupce rybářů odmítá. „Jako se hnojí pole, hnojí se i rybník, ale nepoužívají se žádná umělá hnojiva, ale chlévská mrva, která slouží jako jarní rozjezd planktonu, který tvoří potravu ryb.“

„Je to přesně to, co ryba potřebuje, vše je úměrné obsádce, která v rybníku je,“ ujistil o správném hospodaření českých rybníkářů Pavel Vrána.

autoři: tpa , oci
Spustit audio