Kde se vzali Pygmejové

10. duben 2009

Předkem všech etnických skupin afrických Pygmejů je zřejmě jedna jediná populace, která existovala asi před 20 tisíci lety.

Pralesy centrální Afriky kromě jiných domorodců obývají Pygmejové, pro které je typický nízký tělesný vzrůst a životní styl lovců a sběračů. Pygmejové se dělí na dvě hlavní skupiny, které od sebe odděluje vzdálenost několika tisíc kilometrů. Otázkou proto bylo, kdy měli tito lidé naposledy společné předky a jaké jsou jejich vztahy k dalším obyvatelům centrální Afriky.

Odpověď přinesla genetická studie Pygmejů a jejich sousedů z kultur, které se živí zemědělstvím. Podle jejích výsledků, zveřejněných v časopise PLoS Genetics, se zdá, že populace předků pygmejských lovců-sběračů a zemědělců se od sebe začaly oddělovat asi před 60 tisíci lety - tedy ve stejném období, v jakém v Africe probíhala mohutná lidská migrace. Mnohem později, před 20 tisíci lety, se pak ode sebe oddělily také dvě hlavní skupiny Pygmejů. Došlo k tomu paralelně s klimatickými změnami, které vedly k ústupu rovníkových deštných pralesů.

Společný původ všech afrických Pygmejů autory studie také dovedl k závěru, že důvodem jejich nízkého vzrůstu není vliv prostředí, jak bývá často navrhováno. Jako pravděpodobnější se autorům studie zdá, že Pygmejové nízkou výšku spolu s dalšími sdílenými fyzickými charakteristikami zdědili od svých společných předků.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.