Kde přistát na Marsu?

24. září 2010

NASA velmi podrobně prověřuje možnosti, jak neklopýtnout při dalším kroku v průzkumu Marsu. Hledá se bezpečné místo přistání pro robotickou vědeckou stanici MSL, které je plánováno na září 2009.

Před několika týdny byla v Pasadeně v Kalifornii uspořádána velká konference, na níž astrofyzici nabídli více než 40 možností, kde by mohla sonda bezpečně dosednout na povrch Rudé planety. Všechny se budou prověřovat a definitivně bude rozhodnuto pouhý měsíc před vlastním přistáním.

Podle NASA bude MSL ve všech směrech daleko dokonalejší, než jsou dosavadní průzkumníci Marsu Spirit a Opportunity. Ponese 75 kg přístrojů a bude se schopna pohybovat v okruhu nejméně dvaceti kilometrů kolem místa přistání. Nebude omezena na úzký pás ve středu planety, ale bude moci pracovat kdekoliv v pásu šedesáti stupňů na jih i na sever od rovníku Marsu. Na místo přistání mají různé nároky i vědci z různých oborů. Geologové preferují oblast, kde je možno zkoumat co nejvíce vrstev hornin. Čím méně tam bude prachu, tím lépe. Místo musí být vhodné pro řízení pohybu kolového vozítka tak, aby muselo překonávat co nejméně překážek. A všichni by si přáli, aby to bylo místo, kde se nachází voda.

Ze všech lokalit, které přicházejí v úvahu, je vybráno několik nejžhavějších kandidátů. První jsou výplavové planiny. V kráteru Eberswalde by se mohlo vozítko pohybovat mezi vějířovitými usazeninami na konci řečiště, končícího ve skalách. Vše nasvědčuje tomu, že zde kdysi byla voda. Navíc je dno kráteru rovné. I dalšími vhodnými místy jsou dna kráterů. Vědci věří, že v určité části kráteru Holden se nacházelo až padesát metrů vody. Kráter Holden je jedním z velkých, starých kráterů na jižní polokouli Marsu. Spirálovité usazeniny v blízkosti jeho středu svědčí o existenci klidné vody, v níž se jednou mohl nacházet v nějaké formě život. V úvahu přicházejí i rozsáhlé oblasti sulfátových usazenin. Spektrometr Omega umístěný na sondě Mars Express objevil minerály, jako jsou například sírany nebo křemičitany, které se tvoří ve vodě. Tyto usazeniny se vyskytují zejména v proláklině, která byla nazvána Juventae Chasma.

Velkou výhodou připravované mise bude to, že vědci budou znát řadu užitečných údajů o místě přistání předem. Zaslouží se o to jednak průzkumné sondy Spirit a Opportunity, které přistály na Marsu v lednu 2004, jednak stanice Mars Express a Mars Reconnaissance Orbiter, zkráceně MRO, které zkoumají povrch planety z oběžné dráhy. Přístroje s vysokou rozlišovací schopností, které nese sonda MRO, budou pravděpodobně schopny z oběžné dráhy přesně lokalizovat a pozorovat místa, která navštívily Spirit a Opportunity. Plány jsou to rozsáhlé a jejich uskutečnění je náročné. Potvrdí-li se ale na Marsu výskyt vody, bude všechna námaha vynahrazena.

autor: Jana Štrajblová
Spustit audio