K hranicím zemského pláště

31. říjen 2005

Japonci chtějí uskutečnit jeden z nejhlubších vrtů do nitra země: 7000 metrů pod povrch naší planety, až na samou hranici tektonických desek.

Statistiky hovoří výmluvně: až 20 % největších zemětřesení se odehraje v oblasti japonského souostroví. To je zcela jistě jedním z důvodů, proč se japonští vědci rozhodli prozkoumat z co největší blízkosti poměry vládnoucí na rozhraní zemské kůry a zemského pláště v místě, kde se stýkají čtyři tektonické desky. Jejich pohyb je totiž odpovědný za vznik ničivých zemětřesení. Naplánovali proto rekordně hluboký podmořský vrt - 7000 metrů pod úrovní mořského dna v místě, kde je rozhraní kůra - plášť nejpřístupnější (zemská kůra je zde nejtenčí).

Budou mít k dispozici nové plavidlo pro výzkum mořského dna (Čikiju - Země), které zahájí rozsáhlejší přípravné práce v září 2007, na tichomořské straně japonského souostroví. Prvním krokem bude zkušební vrt hluboký 3500 metrů od úrovně mořského dna v hloubce 2500 metrů pod mořskou hladinou. Vlastní rekordní vrt se uskuteční pod vrstvou vody vysokou 4000 m, za drsných tlakových a teplotních podmínek (v hloubce 7000 m by měla teplota v místě vrtu přesáhnout 100 stupňů Celsia).

Chikyu

Japonští výzkumníci doufají, že kromě odebraných vzorků hornin zemského pláště se jim podaří "ulovit" i primitivní biologické organismy, jejichž vývoj od vzniku života na Zemi příliš nepokročil.

Pramen: Science et Vie, IX/2005

autor: Jiří Grospietsch
Spustit audio

Více z pořadu