Josef Šach: Jak Pán Bůh dá…

15. duben 2020

Páter Šach se po únoru 1948 rozhodl emigrovat. Cesta ho dovedla až do Kanady, kde založil českou misii, která existuje dodnes.

Josef Šach se narodil 22. dubna 1919 v Hořovicích do rodiny strojníka. Vyučil se obchodním příručím a od konce války pracoval v Baťových závodech, kde vystřídal řadu profesí. Na podzim roku 1948 se po zjištění, že je považován za politicky nebezpečného, rozhodl pro emigraci.

Jeho cesta vedla přes Rakousko, Německo a Anglii až do Kanady. Pracoval v pobočkách firmy Baťa, posléze studoval v Římě a stal se knězem. Vrátil se do Kanady a založil tu českou misii, které mnozí předpovídali krátkou existenci. Ale mýlili se. Snad Pán Bůh dá a česká misie bude stále existovat.

Oblíbený páter Šach zemřel 10. srpna 2015 ve věku 96 let. V posledních letech svého života stihl nadiktovat své vzpomínky, které v roce 2013 připravila k českému knižnímu vydání Jana Doležalová a zároveň z nich vytvořila pětidílnou rozhlasovou četbu.

Čte: Josef Somr
Připravil: Jana Doležalová
Režie: Natálie Deáková
Natočeno: 2013
autor: Český rozhlas Plus
Spustit audio