Jiří Leschtina: Zemanem zhanobený institut milostí by měl Pavel převzít do svých rukou a zbavit špíny

14. květen 2023

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek navrhl na jednání s prezidentem Petrem Pavlem změnu postupu při udělování prezidentských milostí, který před deseti lety zavedl Miloš Zeman. Ten přesunul posuzování žádostí o milost na ministerstvo spravedlnosti se striktním pokynem: Zamítejte všechny návrhy s výjimkou žádostí lidí, kteří mají život ohrožující zdravotní potíže, a přitom nespáchali závažný trestní čin.

Podle Pavla Blažka by měl být celý proces udělování milostí navrácen do Kanceláře prezidenta republiky. A jak se zdá, Petr Pavel připouští, že by toto prezidentovo výsostné právo napříště mělo spočívat výhradně v rukou hlavy státu.

Čtěte také

V debatách nad podmínkami takového přesunu by nám ale nemělo unikat to nejpodstatnější: Před Petrem Pavlem stojí zásadní úkol očisty a obnovy samotného institutu milostí, který Miloš Zeman zdevastoval a zhanobil.

Zeman s tím začal už po příchodu na Hrad právě okleštěním agendy milostí na pouhé zdravotní důvody. Tím otupil smysl prezidentského privilegia coby aktu milosrdenství, které nelze vtěsnat do striktních paragrafů, jež musí být pro justici jedinými kritérii. Ale je na místě k němu přistupovat nejen ze zdravotních, ale i dalších humanitárních důvodů, a také u nepřiměřeně represivních rozsudků.

Čtěte také

K naprostému zneužití a degradaci institutu milostí ale Miloš Zeman dospěl ve svém druhém prezidentském cyklu. Úzké mantinely, které stanovil ministerstvu spravedlnosti i sobě samému, porušil, už když v záchvatu populismu omilostnil odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kájínka.

Vrcholem pak byl jeho přízračný prezidentský finiš, kdy svévolně omilostnil ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka s absurdním zdůvodněním, že ho soud potrestal za to, že pracoval na Hradě. A aby toho nebylo dost, tak předposlední den ve funkci Zeman udělil milost firmě Energie – stavební báňská, odsouzené za úplatkářství v kauze lánské zakázky, kterou zadával právě Miloš Balák.

Institut milosti v troskách

Čtěte také

Když k tomu připočítáme neomalenost, s jakou se Zeman dvakrát pokusil dotlačit premiéra Fialu ke spolupodpisu pod rozhodnutím o zastavení trestního stíhání kancléře Mynáře, staneme tváří tvář absolutnímu zmaru. V troskách je institut milosti, propadá se důvěra veřejnosti, že spravedlnost platí pro všechny bez rozdílu.

Aby Petr Pavel zbavil prezidentskou milost nánosů zemanovské špíny, bude s ní muset nakládat navýsost obezřetně, střídmě a srozumitelně. Neměl by zasahovat do trestních řízení a projednávaných případů dřív, než se veřejnost dozví, zda je dotyčný vinen. A tam, kde to nevyžaduje okamžitý zásah, měl by čekat, až budou vyčerpány všechny možnosti odvolání.

A tak nejen proto, že institut prezidentské milosti představuje výlučný zásah vyšší moci do justice, ale i vzhledem k náročnosti jeho očisty, měl by mít Petr Pavel pod sebou celou tuto agendu a rozhodovat o všech žádostech. A nedělit se o ni s ministerstvem spravedlnosti, které nese zodpovědnost za stav justičních i vězeňských orgánů, z jejichž soukolí přicházejí na Hrad prosby o milosrdenství a odpuštění.

Autor je publicista

Spustit audio