Je důležité, aby člověk objevoval, nacházel a pěstoval duchovní dimenzi?

Vertikála
Audio svět na jednom místě Audio svět na jednom místě Vertikála

Připomeneme pozoruhodnou osobnost kardinála Tomáše Špidlíka nebo okomentujeme situaci na Ukrajině, kde se sjednotily rozdrobené části pravoslavné církve. Moderní společnost pociťuje stále silněji následky fenoménu osamělosti, které podléhají nejen senioři, ale v poslední době čím dál častěji i mladí lidé. Hosté: psycholožka a socioložka Markéta Šetinová a dominikán a teolog Benedikt Mohelník. Připravili Naděžda Hávová, Veronika Sedláčková a Adam Šindelář.