Jan Fingerland: Sexuální aféra evropského islámu

31. říjen 2017

Vlna obvinění z obtěžování nebo i znásilnění vznesená proti známým mužům se převalila z Ameriky do západní Evropy. Ve Francii se spor o jednání se ženami dotkl jiné citlivé otázky, totiž soužití s islámem.

Přinejmenším v tom smyslu, že po několika francouzských politicích byl obviněn Tárik Ramadán. Tento ve Švýcarsku narozený intelektuál zatím byl považován za jeden z prvních exemplářů stále vyhlíženého „evropského islámu“. Nejen proto, že vyrostl v Ženevě a působí na různých institucích v Paříži, Bruselu či Oxfordu.

Ramadán se zabývá islámskou teologií a je svými příznivci považován za hlasatele nové formy islámského reformismu. On sám hovoří o tom, že je třeba Korán ne číst, ale interpretovat, že tradiční rozdělení na svět islámu a svět války nemá v Koránu ospravedlnění a po 11. září 2001 vyzval muslimy, ať se neschovávají za konspirační teorie a útok odsoudí.

Ramadán není jediný evropský muslimský intelektuál, který se staví k vlastní tradici kriticky, ale byl považován za důležitý hlas a prominentní instituce se předháněly, aby ho měli mezi přednášejícími nebo členy poradních sborů. Dokonce byl označován za muslimského Martina Luthera.

Ženy žalují

Logo

Tato pověst je nyní ohrožena z nečekané strany. Před několika dny jej známá muslimská liberální aktivistka Henda Ayariová obvinila z pokusu o znásilnění, ke kterému mělo dojít v jednom pařížském hotelu v roce 2012. Ayariová scénu popsala už před časem ve své nedávno vydané knize o cestě od muslimské radikálky k muslimské feministce, ale neuvedla pachatelovo jméno.

Podle vlastních slov našla odvahu jmenovat přímo v televizním vysílání Tárika Ramadána poté, co tolik amerických žen obvinilo filmového producenta Harvey Weinsteina. Zatímco americká kampaň běží pod cudným heslem „já také“, ve Francii zní trochu drsněji: „odhal svého prasáka“.

Do potíží se dostalo několik francouzských politiků současnosti a nedávné minulosti, a nyní také Ramadán. Sama Henda Ayariová tvrdí, že se tohoto kroku proti slavnému muži bála a nyní čelí zlobě velkého množství jeho příznivců. Ona sama prý tuto reakci chápe, protože i pro ni byl prý Tárik Ramadán „cosi jako světec“.

V pátek se přihlásila další žena, kterou prý Ramadán znásilnil a zbil v roce 2009 v hotelu v Lyonu po jakési náboženské konferenci. Tato francouzská muslimská konvertitka raději nezveřejnila své jméno, ale prokurátor její tvrzení zahrnul do formulace obvinění. A nyní se listu Le Parisien přihlásila ještě třetí údajná oběť, která vystupuje pod smyšleným jménem Yasmina.

Budoucnost naděje

Ve Francii probíhají protesty proti zneužívání žen

Ramadán na obvinění ze strany Hendy Ayariové reagoval odmítnutím viny a později ještě dodal, že jde o spiknutí jeho starých nepřátel, na další nereagoval. Věc však francouzská prokuratura bere vážně a obvinění prošetřuje. Případný pád Tárika Ramadána z pozice osvíceného evropského muslima by však nepochybně měl nepříjemný dopad i na celou debatu o islámu.

Není vůbec jisté, zda je obvinění proti němu konstrukcí jeho starých nepřátel, ale je pravda, že nepřátel má hodně. Nejen mezi radikály, ale i kritiky z opačné strany. Ti tvrdí, že se přetvařuje a svému muslimskému publiku vlastně říká stejné věci jako jeho dědeček, kterým byl egyptský zakladatel Muslimského bratrstva Hasan al Baná.

Další vývoj jeho kauzy, jeho akademické kariéry a vůbec jeho společenského postavení ale bude nepochybně sledovat mnohem více lidí, než kdyby to byl nahodilý evropský muž libovolné víry.

Spustit audio