Jak se z podzemí odebírají vzorky vody pro testování její čistoty?

22. říjen 2019

Terénní pracovníci měří kvalitu vody v přibližně pětistovce vrtů. Jaké přísné postupy Českého hydrometeorologického ústavu musejí „vzorkaři“ dodržovat?

Odebírání vzorku vody uprostřed sněhové vánice nebo „za dohledu“ stáda koní, i takové situace znají vzorkaři, kteří odebírají vzorky vody pro další testování. Z vrtů vybraných Českým hydrometeorologickým ústavem se vzorky odebírají vždy na jaře a na podzim. Odborníci při tom musejí dodržovat stanovené postupy a pravidla. 

Čtěte také

Vzorek se může kontaminovat pouhým repelentem

Rozmary přírody a nečekané situace ve volné krajině totiž nejsou tím hlavním důvodem, proč je práce vzorkaře náročná. Tou hlavní komplikací je případná kontaminace součástí soupravy pro odebírání, a tím i vzorku. Může k ní dojít i jejím prostým položením na zem. 

Při odčerpávání před samotným odběrem vzorků je potřeba sledovat různé parametry vody.

„Po jednom odběru se ve vzorku našly stopy repelentu, proto máme zakázáno takové přípravky před odběrem vůbec používat,“ říká Jiří Dlabač, který se odebírání vzorků věnuje. 

Za jeden den stihne pořídit vzorky ze tří lokalit, a to není snadné, protože jeden odběr trvá kvůli stanovenými pravidlům poměrně dlouho. Voda se nejprve musí stanovenou dobu odčerpávat, aby se obměnila a odebraný vzorek byl pro dané prostředí co nejpřirozenější. 

Vzorky se musejí do laboratoře Českého hydrometeorologického ústavu doručit podle předpisů do 24 hodin, ale v reálném provozu se tak děje daleko rychleji

Přístroje sledující různé parametry vody.

Jak probíhá odběr vzorků?

„Teď máme čerpadlo v hloubce 7 metrů pod zemí s průtokem 0,3 litru za sekundu,“ komentuje svou práci Jiří Dlabač, „čerpání probíhá po dobu 120 minut.“ Hned několik přístrojů zajišťuje přesný průtok odčerpáváné vody. Další přístroje odečítají teplotu vody, její vodivost a pH. Při čerpání je třeba nejprve odečítat hladinu každou minutu, poté se začnou pravidelně odebírat i hodnoty z dalších přístrojů. Při odběru vody se také testuje zákal, který by měl být na konci odběru minimální.

Vzorkování jakosti podzemních vod probíhá od devadesátých let zhruba na třetině z celkových 1 500 vrtů. Ve vzorcích se hledají nové a nové látky, protože laboratoře mají více možností měření, takže se počet analyzovaných látek zvyšuje.
Martin Zrzavecký, Český hydrometeorologický ústav

Izotermický box připravený se vzorkovnicemi.

Po odebrání se vzorky přepravují v izotermických boxech, ty mají udržovat stálou teplotu. Jsou vybaveny přesnými měřícími přístroji, které sledují podmínky, za kterých se vzorky převážejí. Vzorkovnice na vodu, které v nich jsou, musejí být uchráněny jakékoliv manipulaci, která by je kontaminovala. Například vzorkovnice na rtuť ale už v sobě má malé množství látky která měřenou rtuť stabilizuje.  

Zítra se podíváme do testovací laboratoře, ve které vám ukážeme, Jaké látky a v jaké koncentraci jsou při testech odborníci schopni rozlišit.

autoři: Tereza Šťastná , mrk | zdroj:
Spustit audio