Ivan Štern: Polsko proti Evropě

Ivan Štern
Ivan Štern
Podle nedávného průzkumu sociologů z Varšavské univerzity voliči vládnoucí strany Právo a spravedlnost ji trvale podporují ze zcela jiných důvodů, než se obecně komentátoři domnívají.

Důvody, jež jsou obvykle uváděny, a já je obvykle používám rovněž, sice svým obsahem napomáhají popularitě strany, ale jen nepřímo. Samy o sobě by sotva stačily k udržení tak vysokých preferencí, jakými se strana Jaroslawa Kaczyńského může opakovaně pochlubit.

Zjištěné důvody navíc podle mého soudu nemusí nutně platit jen pro Polsko a mohou současně vysvětlit i některé postoje české veřejnosti. Už jen proto, že se obě společnosti potýkají již celé čtvrtstoletí s postkomunistickými recidivami, majícími neblahý vliv na stav a úroveň zdejších demokracií.

Varšavští sociologové se vydali zkoumat oblasti, kde strana Právo a spravedlnost soustavně získává nadprůměrnou podporu, tedy na severovýchod Polska, do Mazur. Vytvořili si zde z vybraných respondentů jakési virtuální městečko, vyznačující se charakteristickými znaky průměrného polského města, v němž Kaczyńského strana pravidelně boduje.

Už první zjištění bylo překvapující. Veskrze nejde o lidi trpící frustrací. Netrpí tím, že v zásadě patří mezi ty, kteří na transformaci nevydělali, že jsou jakýmisi druhořadými Poláky a poztráceli tak zcela pocit spokojenosti s vlastním životem. Nacházejí se mezi nimi mnozí, kteří velmi slušně vydělávají, do budoucnosti hledí s důvěrou v sebe, ale jsou tu i méně majetní a o poznání kritičtější k situaci, v níž se nalezli.

Polská strana Právo a spravedlnost

Zpátky do Evropy!

Stručně řečeno, nejde o systematické kritiky poměrů v Polsku, jak se poskládaly v posledním čtvrtstoletí, i když jistou míru kritiky vyslovují. Co jim ale vadí?

Především je unavuje, jak je dnešní kritici vlády mají plná ústa demokracie a neustále společnost peskují a straší hrozbou zavádění diktaturou, fašismu. Přitom i oni se považují za přesvědčené stoupence demokracie. Jen si stojí za názorem: pokud Kaczyńského strana vyhrála volby, má plné právo pokusit splnit své volební sliby.

Dál jim po celá minulá léta vadilo, že byli a jsou považováni dosavadními politickými elitami za okrajovou součást společnosti, že jsou předmětem špatně skrývaného opovržení, až toho prostě začali mít plné zuby a svůj hlas dali straně, která si vzala na mušku právě tyto jim odcizující se elity a navracela jim tak upírané sebevědomí.

Obecně uváděné důvody, měsíční pětisetzlotý příspěvek na děti s cílem umenšit nouzi v rodinách nejvíce potřebných, úsilí dosáhnout stavu dostupného nájemného bydlení pro všechny sociální vrstvy, snížení hranice odchodu starobního důchodu, sice jsou voliči strany Právo a spravedlnost vnímány jako něco, co je správné, co už dávno mělo nastat, avšak rozhodně nejsou příčinou setrvalé podpory Kaczyńského strany.

Jaroslaw Kaczyński

Stručně řečeno: výhru této strany by bylo možné charakterizovat heslem: „Dost bylo poručníkování!“ A kde je souvislost s námi? Zhruba 80 procent Čechů se dívá na Evropskou unii skrz prsty, aniž k tomu mají skutečný důvod. A přece mají.

Co zpočátku znělo sympaticky a bylo náplní hesla „Zpátky do Evropy!“ po nějakém čase muselo zhořknout už jen proto, že Evropou se oháněl kdekdo. V tom kladném i záporném smyslu. Evropy tak lidi začali mít plné zuby.