Host Studia Leonardo: prof. Zdeněk Krška

27. srpen 2014

Speciální chirurgie

V červnu letošního roku spatřilo světlo světa další, v pořadí už třetí doplněné a aktualizované vydání učebnice, která shrnuje a vysvětluje obsah mnoha "chirurgických" oborů... Ve Studiu Leonardo přivítáme jednoho ze dvou hlavních autorů, prof. Zdeňka Kršku, přednostu 1. chirurgické kliniky LF UK a VFN v Praze. Proč si vybral právě chirurgii? Jak se jeho obor v průběhu let mění a rozvíjí? Jak ovlivňuje život lékařů enormní stres? Hovořit budeme také o nových specializovaných oborech jako je např. onkochirugie aj.

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
Narodil se 22. května 1958 ve Dvoře Králové nad Labem. FVL UK v Praze absolvoval v roce 1983. V letech 1983-1984 působil na chirurgickém oddělení NsP Náchod, od roku 1984 až dosud na 1. chirurgické klinice - klinice břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN, od roku 2009 jako její přednosta. Z chirurgie atestoval v letech 1987 a 1992, z onkochirurgie v roce 2011. Docentem byl jmenován v roce 2000, profesorem v roce 2008.


Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.