Host: Klára Němečková, historička umění

Hovory
Hovory

Vystudovala v Berlíně a v Hamburku a teď působí jako kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea v Drážďanech. Srovná německý umělecký vkus s českým nebo popíše, jak objevila zapomenuté designérky z počátku 20. století. A prozradí také to, proč sama umění nesbírá . Moderuje Naděžda Hávová.